• KURAN'DA MİKROSKOBİK & KOZMOLOJİK BİLGİLER
  • gereçler: bilim sağduyu bilgi inanç vicdan akıl adil sabır özgürlük
  • Bilim Işığın, Gölgen Cehaletin.
  • Kaçamayacaksın ışıktan, Gölgen ortaya çıkacak
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100079071813049
 • https://www.twitter.com/@asronspace
 • https://www.instagram.com/kilavuzoglu.mustafa/
 • https://www.youtube.com/channel/UCFVG7clKZdbDuVuLZ3T68jA
Kainatın/Evrenin 6 YEVM'de yaratılması

 

BAYRAM HEDİYESİ OLARAK size evrenin 6 yevm'de yaratılmasının ne olduğunu göstermek istiyorum:

 

KURAN, her olayı kendi dönemindeki adlandırılmasıyla anlatır. Örneğin, Yusuf Suresinde Yusuf peygamber dönemindeki Mısır hükümdarından "Kral" olarak bahsederken, Musa peygamberle ilgili diğer surelerde "Firavun" olarak yazar. Evrenin yaratılmasıyla ilgili Yevm kelimesi de kesinlikle dünyadaki 24 saatli "gün" demek değildir çünkü evren yaratıldığında dünya henüz yoktu, milyarlarca sene sonra ortaya çıktı.  Bu kelimeyi ya, ayetin bildirdiği şekilde Allah katındaki 1 gün = 1000 yıl olarak hesaplamak ya da "bölüm, kısım, evre" olarak anlamak zorundasınız. Allah katında 6  gün ise bize göre 6bin yıl demektir. Peki, ya "6 kısım" ne demektir? 

 

GÜN DEDİĞİMİZ DE esasen "ZAMAN diye icat ettiğimiz sürecin bir evresidir, kısmıdır, bir bölümüdür". GÜNDÜZ VE GECEDEN OLUŞAN , dünyanın kendi eksenindeki BİR DÖNÜŞÜDÜR: 1 DÖNGÜ = 1 GÜN = 1 TUR = 1 BÖLÜM. 

 

Bütün açıklamalarımızı Kuran ayetleri ve Bilimsel bulgularla eşleştirerek bulacağız 6 YEVM'i.

 

Evrenimiz sürekli bir devinim içinde ve bir hareketin oluşması ancak dış bir kuvvet uygulanmasıyla gerçekleşir. Fiziğin tartışmasız gerçeğidir bu. Uygulanan kuvvetin ne şekilde bir hareket yaratacağı ve sonuçlarının ne olacağına dair bilgiler de o kuvvetle birlikte bir data olarak verildiğinde, evrende hangi aşamada neler olacağı da önceden belirlenmiş olur. Bu bilimsel bir gerçektir. Bir bilardo topuna uygulayacağınız kuvvet, sonrasında nasıl bir hareket yaratacağı bilgisiyle yapıldığında, usta bir bilardocu olursunuz. Istaka ile topa vururken, açısı, kuvvet seviyesi ve yönü gibi bilgileri belirleyerek aşağıdaki gibi istediğiniz sonuca ulaşırsınız.

Snooker Billard GIFs - Find & Share on GIPHYBilliards GIFs | Tenor

Kâinatın yaratılması da bundan çok farklı değildir, hatta prensip olarak aynıdır. Bu bilimsel gerçeğe uygun olarak pek çok ayette Yaratıcımız, her şeyi  Kayyum ve Alim sıfatlarının belirttiği "kuveti ve ilmiyle/bilgiyle" yarattığını söylüyor. Evreni oluşturan neredeyse sonsuz sayıda diyebileceğimiz her bir element öyle sonsuz bilgi ve sonsuz kuvvetle harekete geçirilmiştir ki, sonuçta atomlar, yıldızlar, gezegenler ve yaşam ortaya çıkmıştır. Tahmini hesaplamalara göre evrende 3.28 x 1080 yani:

328,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
adet temel element, kuantum yapıtaşı bulunuyor.

 

Bu durumda, Yaratılış ile ilgili ayetlerin anlamlarını da bu konuyla ilgili bilim dallarında aramalıyız: QUANTUM FİZİK VE KOZMOLOJİ.


CERN'den bir tablo: Evreni Oluşturan Temel Yapı Taşları

 

ARAF 54. Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı YEVM'de yaratan sonra arşa istivâ eden; gündüzü, kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğdiren Allah’tır. Bilin ki, yaratma da, emir ve idâre yetkisi de yalnız O’na aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir.

Enbiya 30. ... göklerle yer, birbiriyle bitişikti, Biz onları ayırdık..."

Bakara 29. Sizin için arzda olanların  tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gökler olarak düzenleyen de O’dur. Ve O, her şeyi Bilendir. 

Fussilet 12. Böylece onları iki yevmde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini/görevini vahyetti. 

Fussilet 9. De ki: "Gerçekten siz; arzı iki yevmde Yaratanı inkâr mı ediyorsunuz. O, soruşturanlar  için eşit olarak rızık/gıdalarını dört yevmde takdir etti.

Fussilet 11. Sonra duman/gaz halinde olan göğe yöneldi, ona ve yere: "İsteyerek veya istemeyerek gelin" dedi. Onlar: "İsteyerek geldik" dediler.

 

YEVM = GÜN??  BÖLÜM/AYRIM/KISIM??


GÜN DEDİĞİMİZ DE esasen "Zaman diye icat ettiğimiz sürecin bir kısmı, bir bölümü, bir evresidir". GÜNDÜZ VE GECEDEN OLUŞAN , dünyanın kendi eksenindeki BİR DÖNÜŞÜDÜR: 1 DÖNGÜ = 1 GÜN = 1 TUR = 1 BÖLÜM. 

Hem Tevrat hem de Kuran Allah'ın evreni 6 yevmde yarattığını bildiriyor. Bütün evreni, "yeri ve gökleri ve arasındakileri" yaratan ve Rahman Suresindeki 31 kere tekrarlanan sorunun cevabı olan 31 temel quantum yapı taşlarını bu yazımda görmüştük: "Kâinatın ABC'si, Evrensel Alfabe"
Evet, bütün kâinatı, Yaratanın "hangisini inkar edersiniz" diye tam 31 kere sorduğu bütün nimetlerini 31 adet "Kuantum Elementler" oluşturmaktadır, yani Yüce ALLAH bütün Kâinatı "31 çift Kuantum Element" ile yaratmıştır. 

KURAN'DA GEÇEN "ARZ" İFADESİNİN, BİRİSİ BÜTÜN BU QUANTUM ELEMENTLERİ ARZ EDEN "UZAY DOKUSU" OLDUĞU DİĞER ANLAMLARINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ: 4 ARZ VE ARZDA BOZGUN ÇIKARMAK

 

Şimdi KURAN harflerinden oluşan Evrensel Alfabemizi sırasıyla tekrar gruplayarak ne bulacağımıza bakalım: ALLAH, ACABA YERİ VE GÖKLERİ VE ARASINDAKİLERİ YANİ BUNLARI YARATAN BÜTÜN ELEMENTLERİ 6 BÖLÜMDE/YEVM'DE Mİ OLUŞTURMUŞTUR? PEKİ YA DİĞER AYETLERDE GEÇEN YEVMLER? 2 YEVMDE ARZ, 4 YEVMDE RIZIKLAR, GÖKLER 7 ADET, BİTİŞİKTİ AYIRDIK, EMRİNİ/GÖREVİNİ VAHYETTİK, BİR ARAYA GELİN DEDİK ifadeleri? 

 

HEPSİNİ ŞİMDİ SIRASIYLA KURAN'DA VE QUANTUM FİZİK DALINDA GÖRECEKSİNİZ.
İKİ EVRENSEL ALFABE: BİRİNCİSİ KURAN, İKİNCİSİ FİZİK STANDARD MODELİ

1) ÖNCE IŞIK/FOTON YARATILDI. 

2) ARDINDAN LEPTONLAR YARATILDI (ELEKTRON, MUON VB).

3) ARDINDAN QUARKLAR YARATILDI (ALT QUARK, ÜST KUARK VB).

4) ARDINDAN BOSONLAR YARATILDI (HIGG'S BOZON, W BOZON, GRAVİTON VB).

5) ARDINDAN YILDIZLAR YARATILDI (GÜNEŞ, NÖTRON YILDIZI, KARADELİK VB).

6) ARDINDAN, DÜNYA, AY, HAYAT VE İNSAN YARATILDI.

EVRENİN, YERİN VE GÖKLERİN VE ARASINDAKİLERİN YARATILIŞI BÖYLECE 6 KISIMDA/EVREDE TAMAMLANMIŞ OLDU. 


NİHAYET, ALLAH İNSANA RUHUNDAN ÜFLEYEREK "BİLİNÇ VE VİCDAN" İLE DİĞER ÖZELLİKLERİNİ BAHŞETTİ:


NUN HARFİ = ALLAH'IN İNSANA RUHUNDAN ÜFLEDİĞİ ÖZELLİKLER...


Rehberimiz, kılavuzumuz Kuran olmakla birlikte, Tevrat da Yaratılış" bölümünde yazdıklarımı teyit etmektedir:

Tevrat'ta Yaratılış Bölümünden ilk pasaja bakalım:

Yaratılış 1:1-6

1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.
3 Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. 4Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 5Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu.
6 Tanrı, “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın” diye buyurdu.

 

TEVRAT'TA  BİLDİRİLDİĞİNE GÖRE EN BAŞTA "ALLAH IŞIK OLSUN DEDİ VE IŞIK OLDU". TEVRATTAKİ BU BİLGİ İLE KURAN'DA IŞIK SEMBOLÜ İLK HARFİN "ELİF" = FOTON/IŞIK"  OLMASI BİRE BİR UYMAKTADIR.

 

Tevrat, "Tanrı'nın ruhu sular üzerinde geziniyordu" diyor. HUD 7. Ayet diyor ki "O'nun arşı daha önce su üzerindeydi"

 

Tevrat, "Tanrı sular birbirinden ayrılsın" buyurdu diyorken Kuran Enbiya 30. ayet: ... göklerle yer bitişikti, Biz onları ayırdık..." diyor.

 

KURAN İLE EŞLEŞEN BU BİLGİLER BİZE TEVRAT'IN BU PARAGRAFININ DEĞİŞMEDİĞİNİ, EN AZINDAN DOĞRU BİLGİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR. ANCAK, BİR SONRAKİ PARAGRAFTA, YARATICININ YEDİNCİ GÜNDE DİNLENDİĞİNİ YAZARAK GERÇEK DIŞI BİR BİLGİ VEREREK DEVAM EDİYOR. ALLAH YORULMAZ VE DİNLENMEYE İHTİYAÇ DUYMAZ. BELKİ YARATTIKLARINI İZLEMİŞ OLABİLİR VE YAHUDİLER DE BU BİLGİYİ "DİNLENDİ" DİYE ZAMAN İÇİNDE TAHRİF ETMİŞLERDİR.

 

Bakara 29. Sizin için arzda olanların  tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gökler olarak düzenleyen de O’dur. Ve O, her şeyi Bilendir. Fussilet 12.  Böylece onları iki yevmde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini/görevini vahyetti. 

 

Bu iki ayet gösteriyor ki "gökler" 2 kısımda ve 7 adettir. Bozonlar da 7 adettir ve ilk ve tek olan "foton" ile "çift olan diğer bozonlar" olarak iki kısımdır. Listemizin 1. ve 4. maddeleri... Bozonlar ayrıca, aşağıdaki tabloda göreceğiniz gibi "gauge bozonlar" ve "scalar bozonlar" olarak da iki kısımdır.

 

Yüce ALLAH "7 gök" yaratmıştır ve onlara görevlerini bildirmiştir, aynı 7 BOZON ve her bozonun kendi görevi olduğu gibi. Birisi ışığı, aydınlığı oluşturur, diğeri maddeyi, atomu bir arada tutar, bir diğeri elektromanyetik etkisini yaratır, bir diğeri ise her elementin ağırlığını, yerçekimini belirler. Fussilet 12. ... ve her bir göğe emrini/görevini vahyetti. Oysa diğer elementlerin bu türden görevleri yoktur ve Kuran'da da onlar için herhangi bir emirden/görevden bahsedilmez.

 

Fussilet 9. De ki: "Gerçekten siz; arzı iki yevmde Yaratanı inkâr ediyor ve O’na birtakım eşler mi kılıyorsunuz?  O, âlemlerin Rabbidir." Fussilet 10. Orada, üstünden sabit dağlar var etti; onu bereketli kıldı ve onda soranlar/soruşturanlar  için eşit olarak rızık/gıdalarını dört yevmde takdir etti. Fussilet 11. Sonra duman/gaz halinde olan göğe yöneldi, ona ve yere: "İsteyerek veya istemeyerek gelin" dedi. Onlar: "İsteyerek geldik" dediler.

 

Tam da bu ayetlerin bildirdiği şekilde, bütün evreni oluşturan her şey 2 kısıma ayrılır (arz = 2 yevm) ve bunlar da dört farklı kısım oluştururlar (rızıklar = 4 yevm). Tüm Quantum Elementler/ parçacıklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:


https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model 


Yukarıda verdiğim Enbiya 30. ayetin dediği gibi;
önce yer ve gök "Elementary Particles" olarak bir idi,
sonra ayrıştırıldılar:  Tablomuzdaki gibi "Elementary fermionlar" ve "Elementary bosonlar" olarak ikiye ayrıldılar.
Fermionlar maddeyi oluşturan elementlerdir = ARZ.
Bozonlar ise bu elementlerin birbiriyle olan ilişkilerini oluşturup yerden göğe doğru EVRENİ inşa eden görevlilerdir = GÖKLER

FERMIONLAR = ARZ  
BOSONLAR     = GÖK. 

 

EĞER ki BOZONLARIN ETKİLEŞİMİ olmasaydı, maddeyi oluşturan bütün diğer parçacıklar bir kum yığını/DENİZİ halinde duracaklardı. Bozonların varlığı ve diğer elementlerle etkileşimi sayesinde bütün uzay yapısı ve gökler oluşmaktadır. Böylece "GÖKLERİ MEYDANA GETİRENİN DE BOZONLAR OLDUĞUNU TEYİT ETMİŞ OLURUZ.

 

ARZ'dan ayrılan GÖK, "gauge" ve "scalar" bozonlar olarak iki kısma ayrılır. Kalan ARZ ise, "quark" ve "lepton" olarak ikiye ayrılır. Böylece toplamda 4 kısım rızık oluşur.

4 Kısma ayrılan elementler/RIZIKLAR de kendi içlerinde farklı gruplar oluştururlar.Sonunda bütün bu quantum elementler bir araya gelerek bildiğimiz haliyle bütün evreni, "ARZI VE GÖKLERİ VE ARASINDAKİLERİ" oluştururlar. "Göğe ve Yere: "İsteyerek veya istemeyerek gelin" dedi. Onlar: "İsteyerek geldik" dediler (Fussilet 11)"

 

Basit bir sıralama yaparsak şunu anlıyoruz:

 

YÜCE ALLAH,

 

ÖNCE, BİRİNCİ EVREDE FOTONU/IŞIĞI YARATTI (1)
ARDINDAN BÜTÜN QUANTUM ELEMENTLERİ YARATTI (2)
BU ELEMENTLERİ "MADDE" VE "KUVVET" OLARAK İKİYE AYIRDI (3)
MADDE VE KUVVETİ İLETİŞİME SOKARAK UZAYI, MEKANI, HAREKETİ, DEVİNİMİ YARATTI (4)
BU DEVİNİM SONUCU YILDIZLARI ORTAYA ÇIKARDI (5)
ARDINDAN GEZEGENLER VE YAŞAMI OLUŞTURDU (6)


Ben Kuran ayetlerinin gerçek bilimsel karşılıklarını veriyorum. Herşeyin en doğrusunu herşeyi yaratmış olan RAHMAN ALLAH bilir.

 

Selamlar, Sevgiler,
Mustafa Kılavuzoğlu, 18 Haziran 2024

  
3160 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam186
Toplam Ziyaret1171251
Linkler