• KURAN'DA MİKROSKOBİK & KOZMOLOJİK BİLGİLER
  • gereçler: bilim sağduyu bilgi inanç vicdan akıl adil sabır özgürlük
  • Bilim Işığın, Gölgen Cehaletin.
  • Kaçamayacaksın ışıktan, Gölgen ortaya çıkacak
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100079071813049
 • https://www.twitter.com/@asronspace
 • https://www.instagram.com/kilavuzoglu.mustafa/
 • https://www.youtube.com/channel/UCFVG7clKZdbDuVuLZ3T68jA
YUNUS PEYGAMBERİN AĞIR DEPRESYONU

YUNUS PEYGAMBERİN AĞIR DEPRESYONU

Yunus peygamberin çok ağır bir depresyona girdiğini duydunuz mu hiç? Yoksa siz gerçekten “o bir gemiden denize atıldı onu bir balık yuttu” mu zannediyor dunuz?

Peygamberlere yüklenen görevler çok ağırdır. Kuran ayetlerinden anlıyoruz ki, her peygamber dışlanmış, şehrinden kovulmuş ve deli veya şaşkın diyerek alay edilmiş. Sevgili peygamberimizi de evinden, memleketinden kovarak, onu başka bir şehre göç etmek zorunda bırakmışlar, inançları yüzünden onunla savaşmışlardı.

 Andolsun ki, senden önceki resullerle de alay edildi. Alaya aldıkları (şey), alaycıları çepeçevre kuşattı. (6/Enam 10) ► O alaycılara karşı biz sana yeteriz. (15/Hicr 95)  Andolsun ki senden önce (gelmiş olan) resuller de alaya alındı. Kâfirlere mühlet verdim, sonra onları yakalayıverdim. Nasılmış (bakalım) benim cezalandırmam? (13/Ra'd 32)  Onlara hangi resul gelmişse, mutlaka onunla alay ederlerdi. (15/Hicr 11)  Yaptıkları kötü ameller (musibet olarak) başlarına geldi. Alaya aldıkları şey onları her yönden kuşattı. (16/Nahl 34)  Andolsun ki, senden önce de resullerle alay edildi. O alay edenleri, alaya aldıkları (azap) her taraftan kuşatıverdi. (21/Enbiya 41)  Yazıklar olsun (şu) kullara! Onlara ne zaman bir elçi gelse, hemen onunla alay ederlerdi. (36/Yasin 30) ► O kâfirler zikri/Kur’ân’ı işittiklerinde, neredeyse gözleriyle ayaklarını kaydırıp (seni devireceklerdi). Ve derler ki: “Şüphesiz ki o, bir delidir.” (52/Kalem 51)

Kuran ayrıca “bütün peygamberlerin de normal insanlar” olduklarını sürekli olarak vurguluyor. Bu durumda, bahsedilen kötülüklere maruz kalan peygamberlerden bazılarının depresyona girmiş olmaları da çok doğaldır. Bize bildirilen ise Yunus ve Zünnun peygamberlerin ağır depresyon geçirdiğidir.
Ayetlerde geçen “Yunus peygamberin hasta olması, dolu bir gemiye kaçması, denize atılıp bir şey tarafından yutulması, dönüp durması” ifadeleri tamamen onun psikolojik hastalığını anlatan ifadelerdir. Kafasının içinde dönüp duran kontrol edemediği, durduramadığı düşünceler beynini tamamen doldurmuş, onu duygusal bir kısır döngüye yani kurtulamadığı bir girdaba sokmuş ve o girdabın karanlığı tarafından yutulmuş, zihnen kaybolmuştur.

DEPRESYON GİRDABI

Böyle bir halde iken o, Allah’a dua etmiş ve duaları kabul edilerek depresyonu iyileştiren bir bitki ile tedavi edilip kendisine peygamberlik görevi verilmiştir. “Onu bir boşluğa attık” diyerek dopdolu olan düşüncelerinden arındırıldığı bildirilmektedir. Üzerinde “yaktin bitkisi bitirdik” (kabağa benzer bitki) ifadesiyle de bugünlerde bilim çevrelerinde psikolojik hastalıkların tedavileri için araştırılıp tartışılmakta olan ve psikedelik etkilere yol açan bu bitkilere işaret edilmektedir. Bunların çoğu “sihirli mantarlar” olarak anılan ve şamanların ve Güney Amerika yerlilerinin hem tedavi için hem de ayinlerde kullandıkları bitkilerdir.
Tüketildiğinde insanı iç dünyasında büyülü ve coşkulu bir yolculuğa çıkaran türden etkiler yaratırlar.
Psikedelik mantarlar içinde özellikle bir tanesinin görünümü kabak cinsi gibidir. Peyote…   

Bilimsel dergiler ve bazı üniversite makalelerinde, yapılan araştırmaların, depresyon tedavisi için umut verdiği belirtiliyor.

https://www.psypost.org/2021/06/use-of-mescaline-may-facilitate-unintended-improvements-in-several-psychiatric-conditions-study-suggests-61280 (26.06.2021) Tercümesi: ACS Pharmacology & Translational Science dergisinde yayınlanan yeni bir ön araştırmaya göre, peyote kaktüsünden elde edilen psychedelic bir madde olan meskalin kullanımı, depresyon ve anksiyetedeki iyileşmeyle ilişkili görünüyor. Araştırma, meskalinin klinik olarak faydalı etkilerinin, psikedelik deneyimin belirli yönleriyle ilişkili olduğuna dair kanıt sağlıyor.          

https://www.bbc.com/turkce/haberler-41621813 (14.10.2017) Sihirli mantar olarak bilinen mantarlardaki bir halüsinojen maddenin, tedavi edilemez boyutta depresyon geçiren hastaları iyileştirmekte kullanılabileceği ortaya çıktı.

(https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56757576 15.4.2021)”Imperial College London'dan bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, 19 hastaya tek doz psilosibin adlı saykodelik madde verildiPsilosibin: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre sihirli mantardaki madde depresyon tedavisi için 'umut verdi'.

Aşağıda da farklı kabak çeşitlerini ve Peyote ile olan benzerliği görebilirsiniz. Yunus peygambere verilen tedavi Peyote miydi başka bir tür müydü bilemiyorum fakat böyle bir bitkiyle tedavi edildiği oldukça aşikâr.     


Ayetleri okuyup, bazı kelimeleri inceleyerek anlattıklarımın doğru olduğunu görelim: 

 Muhakkak ki Yunus da gönderilmiş resullerdendir. (37/Saffât 139)  Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı. (37/Saffât 140)  Kura çekimine katılmıştı ve kaybedenlerden olmuştu. (37/Saffât 141)  Kendini kınayan (bir ruh hâlindeyken), balık(?) onu yutuvermişti. (37/Saffât 142)  Şayet o, tesbih edenlerden olmasaydı, (37/Saffât 143)  Diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. (37/Saffât 144)  O, hasta bir hâldeyken onu boşluğa/araziye attık. (37/Saffât 145)  Onun üzerine “yaktin” ağacı bitirdik. (37/Saffât 146)  Onu, yüz bin veya daha fazla olan bir topluluğa gönderdik. (37/Saffât 147)  İman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları faydalandırdık. (37/Saffât 148) ► Rabbinin hükmüne sabret, balık(?) sahibi (Yunus Peygamber (?)) gibi olma! Hani dert ve sıkıntıyla (Rabbine) dua etmişti. (68/Kalem, 48) ► Şayet Rabbinden bir nimet ona ulaşmış olmasaydı, kınanmış bir hâlde boşluğa atılacaktı. (68/Kalem, 49) ► Rabbi onu seçti ve salihlerden kıldı. (68/Kalem, 50)

“Kendini kınama” durumu “Değersizlik, kendini beğenmeme veya küçük görme,” gibi ağır depresyonda ortaya çıkan negatif hislerden biridir. “Kendini kınayan bir hasta” açıkça ağır depresyona girmiş birisinin tanımlamalarındandır.

“Yaktin” bitkisinin “kabak gibi yerde yayılıp yetişen türler” olduğunu zaten söylemiştik.

“Balık” olarak çevrilen ”الْحُوتُ“ kelime kökü حَاتَ (haata) olup, "bir şeyin etrafından turlamak veya dolaşmak" anlamına gelir ve bu nedenle sıklıkla "aldatmak, ayartmak, kandırmak" anlamında kullanılır. Bu da kısır döngüde, kafamızda durduramadığımız ve engel olamadığımız negatif düşüncelerin, kuruntuların, vesvesenin dolaşmasını anlatır.

“Yutmak” olarak çevrilen “فَالْتَقَمَهُ” fiilinin “içine çekmek” veya “alıp götürmek, kaçırmak” gibi anlamları da vardır


Bu arada, aşağıdaki Kalem suresi 48. ve Enbiya Suresi 87. Ayette “balık sahibi” Zünnun olarak anılan kişinin Yunus peygamber olduğu zannedilir fakat bunun herhangi bir dayanağı yoktur. Musa peygamber olması olasılığı çok daha yüksektir ancak küçük bir not dışında bu yazıda bu konuya girmeyeceğim: Kuran’a göre, Musa peygamber bir adam öldürdükten sonra öldürülmek korkusu ve pişmanlıkla kavminden kaçmış, muhtaç ve yalnız bir halde Allah’a yalvarıp dua etmiştir. Bu ise onun da depresyona girdiğini veya en azından bunalım geçirdiğinin bir kanıtı gibidir. "Balığın karnında karanlıklar içinde olmak" da depresyonu veya bunalımı anlatmaktadır. --> Zünnun Kimdir

► Rabbinin hükmüne sabret, balık(?) sahibi (Yunus Peygamber (?)) gibi olma! Hani dert ve sıkıntıyla (Rabbine) dua etmişti(68/Kalem, 48) ► Şayet Rabbinden bir nimet ona ulaşmış olmasaydı, kınanmış bir hâlde boşluğa atılacaktı. (68/Kalem, 49) ► Rabbi onu seçti ve salihlerden kıldı. (68/Kalem, 50) Balık Sahibi’ni de hatırlaHani o kavmine kızarak gitmiş; bizim kendisini hiçbir zaman darda bırakmayacağımızı zannetmişti. Balığın karnına girince karanlıklar içinde: “Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü kusurdan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” diye yakardı. (Enbiya 87) ► Biz de onun duasını kabul buyurduk; kendisini gam ve kederden kurtardık. İşte biz mü’minleri böyle kurtarırız. (Enbiya 88)

Yunus Peygambere dönersek; Tıp dünyası bu bitkilerin tedavide kullanılması gerektiğini tartışadursun, görüyoruz ki bu tedavilerin etkili olduklarını Kuran zaten teyit ediyor. Büyük ihtimalle yakında psikolojik problemlerin çözümü için bitkilerden daha fazla faydalanmaya başlanacaktır.

Günümüz dünyasında stresten uzak durmak mümkün değil. Kuran’a göre insanın başına gelenlerin önemi yoktur, başımıza gelenler karşısında bizim ne kadar sabırlı olduğumuzun ve sorunlara rağmen “iyi insan” kalabilmemizin ve “inancımızı yitirmemenin” önemi vardır. Hepinize, strese rağmen sabırlar ve sağlıklı günler diliyorum.

Mustafa Kılavuzoğlu, Mart 2022

 

 

 

 

 

 

 

  
1431 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam820
Toplam Ziyaret1162395
Linkler