• KURAN'DA MİKROSKOBİK & KOZMOLOJİK BİLGİLER
  • gereçler: bilim sağduyu bilgi inanç vicdan akıl adil sabır özgürlük
  • Bilim Işığın, Gölgen Cehaletin.
  • Kaçamayacaksın ışıktan, Gölgen ortaya çıkacak
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100079071813049
 • https://www.twitter.com/@asronspace
 • https://www.instagram.com/kilavuzoglu.mustafa/
 • https://www.youtube.com/channel/UCFVG7clKZdbDuVuLZ3T68jA
Üç kanatlı, Beş Kanatlı MELEK ne demek?

MELEKLERİ TANIYALIM, ÇEKİRDEK ZARINI ÖĞRENELİM...

35 Fatır 13. Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

Nedir bu çekirdek zarı, neden bu kadar önemlidir ki Yüce Allah örnek veriyor? Sureye adını veren “Fatır” sıfatının bu çekirdeklerle bir alakası olabilir mi  acaba?

Yine henüz kimsenin anlayamamış olduğu, bazılarının ise anlamış gibi “yanlış” anlamlar yüklemeye uğraştığı bir ayet bulunuyor karşımızda. Kısacık, bir dakikada okuyunuz lütfen, ayeti doğru anlamanın vakti gelmiş mi görelim:

Şöyle bir çekirdek zarı hayal ediniz: Eğer ki bu “çekirdek zarı” atom iyonlarını (artı veya eksi elektrik yüklü atomları) manipüle edip yönlendirerek elektrik akımı oluşturabilen bir kapasitör vazifesi görüp böylece sayısı yüz milyara yakın bütün diğer çekirdekler arasındaki iletişimi sağlıyorsa, bu iletişimle hormonlarımızı,  duygularınızı, öğrenmenizi, düşünmenizi ve vicdanınızı ortaya çıkarıyorsa, yürümenizi, konuşmanızı, gülmenizi ve ağlamanızı yönetiyorsa… VE aşağıda yavaşlatılmış animasyonunu gördüğümüz bu elektriksel işlemleri bir saniyede 200 kere yapabiliyorsa!

 

BÖYLE BİR ZARI ANCAK EVRENİ ve İNSANI YARATMA GÜCÜNE SAHİP OLAN YARATABİLİR: ALLAH
Göndermiş olduğu kitapla da bunu kendisinden başka hiç kimsenin yapamayacağını bütün yarattıklarına, insanlara duyurarak hepimizi O’nun varlığına ve bizi yarattığına, Yaratıcımız-RAHMAN ve “eşsiz yaratma sanatıyla yoktan var eden-FATIR olduğuna inanmaya davet eder.  Öyle ki, bu daveti kabul edip etmeyeceğinize karar verecek olan sistemleri bile gözümüzün içine sokup göstererek yapıyor.

Nedir bu çekirdek zarı, neyin çekirdeğinden bahsediyor olabiliriz. Eminim ki okuyanların bir kısmı zaten anlamış olmalılar: NÖRON ÇEKİRDEĞİ VE NÖRON ZARI. Bizi biz yapan milyarlarca MELEK, aklımızla Yüce Allah arasındaki iletişimini sağlayan elçiler. Aklımızla bedenimiz arasındaki iletişimi sağlayan elçiler.

Şimdi gelin bu surenin ilk ayetinden başlayarak bazı diğer ayetlerine de bir göz atalım ve yukarıdaki açıklamamı, MELEK ifadesini teyit edip etmediğine de tanıklar olalım:

35 Fatır 1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah Kâdir’dir- gücü her şeye yeter.

Yine henüz kimsenin ne olduğunu bilemediği bir ayeti okumuş olduk. Kimdir bu melekler, ikişer üçer dörder kanatlı olmaları ne anlatıyor, bununla birlikte neden “O yaratmada dilediğini arttırır” deniyor diye düşünelim ve bırakalım hepsini şekiller anlatsın:

İKİ KANATLI MELEKLER

FATIR 1. MELEKLERİN KANATLARI - FATIR 13. MELEKLERİN ZARIHâlâ şüphe ediyorsanız, “VAHİY” ne demektir, nasıl işliyor bu prensip diye de bir düşünelim: Hepsi nöronlar sayesinde oluyor. Bizi yöneten beyin ve omurilikle birlikte farklı bölümlerde de yer alan sinir sistemimizdeki "Nöronlar" sayesinde duyuyor, görüyor, düşünüyor, hayal ediyor, rüya görüyor ve öğreniyoruz. İnanıp inanmayacağımıza karar veriyoruz. Bize gösterilen veya söylenen bir vahiy ancak ve ancak beynimizle bize ulaşır ve bunu sağlayanlar da beyin hücreleri nöronlardır: çekirdekler=nöron hücre çekirdeği, zar=nöron hücre zarı...

İŞTE KARŞINIZDA VAHYİ İLETEN ELÇİLER – MELEKLER: NÖRONLAR

 

İKİŞER, ÜÇER, DÖRDER KANATLI… VE ALLAH DİLEDİĞİ KADAR ARTTIRIYOR…
Şüphesiz Allah Kâdir’dir, gücü her şeye hakkıyla yeter.

Kuran’daki beyin ve nöronlarla ilgili diğer açıklamaları ve nöron zarının diğer olağanüstü marifetlerini buradan okuyabilirsiniz: yazı 1, yazı 2

Bütün meleklerin nöronlar olduğunu iddia etmiyorum, fakat bu ayetlerde anlatılanlardan eminim. Işığı oluşturan fotonlar bile farklı bir melek grubudurlar. Aklımızda, beynimizde bulunan tarif ettiğimiz bu meleklerin Yüce Allah katında bilinçli varlıklardan bir karşılığı olması da muhtemeldir. En doğrusunu Yaratan bilir.

Fatır kelimesinin “eşsiz yaratma sanatıyla yoktan var eden” anlamı yanında “yarıp parçalayarak yeni oluşlara vücut veren” olduğunu Sn. Yaşar Nuri Öztürk’ün mealinden hatırlayınca yine “Allah’ım sen ne yücesin” dedim. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musunuz? Tek olan kadın ve erkek kromozomlarının birleşerek çift olan zigotu- tek bir hücreyi oluşturmasının ardından bölünerek, yarılarak çoğalıp bir insan yaratması- veya başka bir canlı yaratması. Öylesine olağanüstü ki tarifi imkânsız. Yüce Allah Yaşar Bey’i cennetine kabul etsin inşallah. Kuran’da kromozomların bağlanmasını anlatan sureyi buradan okuyabilirsiniz: FECR=ADET HALİ BAŞLANGICI: Erkek ve Kadın Kromozomları - Bebek Oluşumu

UMARIM YETERİNCE ANLAŞILIR OLDU İNŞALLAH; MELEKLER, KANATLARI VE ZARLARI.

Beyin içindeki meleklerden sonra KURAN'DA beynin kendisi nasıl anlatılıyor acaba

İKİ DENİZ:           SAĞ BEYİN – SOL BEYİN,              YAVAŞÇA AÇALIM BEYNİMİZİ

35 FATIR 12. İki deniz bir değildir. Biri lezzetlidir, tatlıdır. Susuzluğu gideren içimi rahat olandır. Diğeri tuzlu ve acıdır. Her ikisinden de taze et yersiniz. Ve her ikisinden de kullandığınız süs eşyası çıkarırsınız. O'nun lütfundan rızık aramanız için, onu yararak giden gemileri görürsün. Umulur ki şükredersiniz.

Bu ayetin de henüz hiç anlaşılamamışlardan birisi olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Bunun kardeş ayetlerini de yazalım ve anlamaya çalışalım:  

25 FURKAN 53. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da bir perde ve bir engel koyandır ==> yukarıdaki resimlerde beyin açılmaya başlarken görebiliyoruz aradaki engeli ve biliyoruz ki iki beynin de çevresi perde/zar ile örtülüdür.  
16 NAHL 14. Denizi de sizin emrinize veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs-eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda (suları) yara yara akıp gittiğini görüyorsun. (Bütün bunlar) O'nun fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir. ==> taze etin yeni bilgi, inanç ve fikirler, kuşandığınız süslerin ise bunları savunmak için üstlendiğiniz argümanlar olduğunu söyleyeyim. Herkesin argümanı , tamamen gerçeklerden uzak/yanlış bile olsa, kendisine süslü gelir ve bu da aynı surede bir bütünlük içinde başka bir ayetle teyit edilmiştir:
FATIR 8. Ya o kişi? Yaptıklarının kötülüğü kendisine süslenmiş, allanıp pullanmış da onu güzel görüvermiş....
Bunu destekleyen başka surelerde de ayetler mevcuttur: 
2 BAKARA 212.
İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden inananlarla alay ediyorlar. ...
27 NEML 4. Şüphesiz, ahiret hayatına inanmayanların yaptıklarını biz kendilerine süslemişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar- kafaları karışmıştır.

Sağ beyin sakınan ve korunan taraftır, sol beyin ise arzulayan, elde etmeye uğraşandır.
İnsanların arzu ve isteklerinin olması doğaldır fakat bunları elde etmek için izlenecek yolun ne ve nasıl olduğu esas konudur. Sol beyninizin izinde giderseniz arzuladıklarınızı elde etmek için hırs ve kibirinizin esiri olarak her türlü kötülüğe bulaşabilirsiniz. Sağ beyninizle hareket ettiğinizde ise bu arzularınızı elde etmek için ancak makul ve doğru yollardan çalışırsınız. Elde edemeyecekleriniz için yanlışa sapmaktan sizi koruyup sakınan taraf sağ beyninizdir. Detaylarını bilmek istiyorsanız internetten bulup okuyabilirsiniz.

O yüzdendir ki; BİTMEK BİLMEYEN arzu ve istediklerinize ulaşamamanın acısını size yaşatıp hissettiren sol beyniniz, bunları yüksek irade ile aşıp sizi huzura erdiren, rahatlatan ise sağ beyninizdir. Tatlı-acı ikilemi hem bu hayat için hem de ahiret için aynı şekilde işliyor:
sol deniz- sol beyin, sizi "tuzlu ve acı" bir sona doğru götürür, sağ beyniniz ise "tatlı ve rahat" bir sona…  Yolun sonu cennet veya cehenneme çıkıyor: Birinde ödül, diğerinde ceza. O yüzden "aklınıza mukayyet olun" yani iradenizi elden bırakmayın...
 

KIVRIM KIVRIM OLAN BEYNİ DÜZLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞIMIZA KARŞIMIZA İKİ DENİZİN GERÇEK BOYUTLARI, SINIRLARI ÇIKACAKTIR.

55 RAHMAN 19. Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

Kuran'da ayetler aynı anda evreni, dünyayı ve insanı anlatabilrler. Bu yazıda insana dair anlattıklarımızın evrene dair de karşılıkları olması kuvvetle muhtemeldir. Örneğin;

Kehf suresinde bildirildiği üzere, Hz. Musa "İKİ DENİZİN BİRLEŞTİĞİ YERDE" Allah'ın ilim sahibi kıldığı (Hz. Hızır olduğu iddia edilen) bir kul ile buluşacak idi. Bu iki denizin ne olduğunu da buradan okuyabilirsiniz == İKİ DENİZİN BİRLEŞTİĞİ YER

Amacımız sağ ve sol beyinlerimizi birleştirerek ikisine birden hükmedebilmek olmalı. Dereceleri yükselten Allah; Yücelmenin/yükselmenin sırrı da bu olmalı.

55 RAHMAN 22. (denizlerin) İkisinden de inci ve mercan çıkar.

HER İKİ DENİZDEN DE İNCİ MERCAN ÇIKMASINA ŞAHİTLER OLALIM:

 

BU İKİ DENİZDEKİ İNCİLERİ DE GÖRELİM DEĞİL Mİ: MELEKLER = NÖRONLAR = IŞIL IŞIL İNCİLER
 

Surede anlatılan “inanç ve doğru yolu” bulmak konusundaki açıklamaları da inşallah başka bir yazı ile anlatma fırsatımız olur. Buradaki bilimsel konuların detayını vermedim, felsefesini yapmayı da başkalarına bırakıyorum. Dileyen her türlü bilimsel kaynaktan teyit edebilir.

Bilimle kalın, bilimle bilerek inanın Yaratıcınıza ve O’nun söylediği gibi “İYİ, İYİLİKSEVER, BARIŞSEVER insanlar” olarak barış ve huzur içinde yaşayın inşallah.

Selamlar, Sevgiler,

Mustafa Kılavuzoğlu,  Eylül 2021

  
2977 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam937
Toplam Ziyaret1162512
Linkler