• KURAN'DA MİKROSKOBİK & KOZMOLOJİK BİLGİLER
  • gereçler: bilim sağduyu bilgi inanç vicdan akıl adil sabır özgürlük
  • Bilim Işığın, Gölgen Cehaletin.
  • Kaçamayacaksın ışıktan, Gölgen ortaya çıkacak
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100079071813049
 • https://www.twitter.com/@asronspace
 • https://www.instagram.com/kilavuzoglu.mustafa/
 • https://www.youtube.com/channel/UCFVG7clKZdbDuVuLZ3T68jA
ALLAH'IN İNDİRDİĞİ EN GÜZEL İKİLİ SÖZ: 1) KURAN  2) ?XX/XY?

ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İKİLİ BENZER SÖZÜN EN GÜZELİ: 

Kuran'da bildirildiği haliyle, Arapların ve bütün dünyanın anladığı şekliyle Allah'ın indirdiği "sözün en güzeli" şöyle ifade edilmiştir:

Zümer 23. Allah müteşabih (benzeşmeli), ikişerli (benzer/eş olarak veya iki anlamı olan) bir Kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek-korkanların Ondan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah’ın zikrine (Kur’an’a karşı) yumuşar-yatışır. İşte bu Allah’ın yol göstermesidir ki, Onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah, kimi de saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici bulmak mümkün değildir.

Kuran ayetlerinin çifter/benzer anlamlı olduğunu "müteşabih/ teşbih sanatıyla" ima eden bu ayet, herkesin mutabık kaldığı gibi ilk önce sözün en güzeli olarak "Kuran"a işaret ediyorsa,  sözün en güzeli olan diğerinin, (benzer çiftinin) anlamı, Kuran'ın benzeri olup Kuran gibi "insanda ürperti yaratan, kalbini yumuşatan ve hidayete ermesine yardımcı olacak" olan diğer kitap nedir? Nerededir? 


 Bilim ile cevapları bulmaya devam ediyoruz.

Yüce Allah'ın Kuran'da "en güzel" ve "kelime" için neler dediğine bakalım mı: 

Nisa 171. Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Îsâ Mesîh ancak Allah’ın elçisidir, Allah’ın Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir ve O’ndan bir ruhtur. Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Tanrı) Üçtür” demeyin, bundan vazgeçin; hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilâhtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter.

Ayette, Hz. İsa'nın Allah'ın bir kelimesi olduğunu okuyuruz. Yani insan da Allah'ın sözlerindendir, bir kelimesidir. Aslında evrendeki herşey Allah'ın sözü ve kelimeleridir çünkü "Allah ol der ve o hemen olur." 

Şimdi size "insanın derisini ve kalbini yumuşatıp hidayete erdiren bu "benzer/ikişerli" kitabın Kuran yanında ikinci anlamını gösteriyorum: birbirine benzer, ikili, iç içe geçmiş, Allah'ın yarattığı en güzel ikinci kitabın harfleri... KROMOZOMLAR.

YANİ BİR BEBEK... İNSAN DNA'SI...

'"Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık, [Tin, 95/4.]
''Allah size şekil verdi ve şeklinizi en güzel yaptı, [Teğâbün, 64/3.]
"O Allah yarattığı her şeyi güzel yapandır, [Sâd, 32/7.] 


Anne ya da baba olmak, bir insanın kalbini yumuşatan, şevkate, güzel düşüncelere ve iyiliğe yönelten en önemli ve en yüce duyguları ortaya çıkaran çok büyük bir olgudur. Normal olarak bir insan, bu ruh haliyle, Yaratanı ve salih ameller işlemeyi düşünmeye yönelir ve bu da bilimsel olarak istatistiklerle kanıtlanmıştır. Layık olanlar, Allah'ın izniyle böylece hidayete erme şansını yakalar ve doğru yolu bulurlar çünkü ayetin dediği gibi, "Allah onunla dilediğini hidayete erdirir (Zümer 23)". 

Bir anne olmanın kadınlar üstünde yarattığı büyük duygusal değişikliği zaten kimse sorgulayamaz. Ya baba olmak?  Yapılan çalışmalarda bunu babalar için de doğrulayan pek çok veri elde edilmiştir. Örneğin Amerika Virginia'da "Aile Araştırmaları Enstitüsü"nün yaptığı bir çalışmada gözlemlenen sonuçlardan birisi şudur:


" 2.494 yeni babadan oluşan bir örneklem alındı ve babalık görevlerinin erkekleri dini konulara artan ilgi ve din kurumlarına artan
katılım açısından olumlu etkilediği ortaya çıktı."

Araştırmalar şunları da söylüyor: Erkekler baba olduktan sonra kendilerinde birçok değişikliğin meydana geldiğini bildirdi: yeni öncelikler, erkeklik davranışında bir değişiklik, azalan saldırganlık, geleceğe yatırım, gereksiz riskten kaçınma, zamanın yeniden yönlendirilmesi, artan sorumluluk, değerlerde değişim, değişen amaç duygusu, artan problem çözme becerileri ve duygusal düzenleme . Bu babalar aynı zamanda daha olgun, kendinden emin, güvenli ve empatik hale geldiklerini de bildirdiler. Üstelik, çocuklarıyla ilgilenen babaların başkalarına ilgi gösterme ve topluluklarında daha aktif olma olasılıkları daha yüksekti. Baba olmak aynı zamanda erkeklerin sorumluluk duygusunu, zihinsel/duygusal sağlıklarını ve özgüvenlerini de arttırır. 
Makalenin tamamını buradan okuyabilirsiniz Baba Olmak İnsanı Nasıl Etkiler

Farklı bir açıdan, biyolojik ve matematiksel temelde de bakalım: Ayet numarası 23 olup, bu en güzel kelime "birbirine benzer, ikişerli 23 heceli bir kitaptan oluşur". Babadan 23 kromozom/kitap ve anneden 23 kromozom/kitap. Bu kromozomlar DNA'larıyla birlikte BİLİNÇLİ HAYAT yazılımı olan kitaplardır. Birbirine benzer 23 çift kromozom...

Hücrenin büyümesini, solunumunu, üremesini kromozomlar sağlar. Kromozomlar DNA ' nın özel proteinlerle birleşmesiyle oluşur. Türe ve canlıya ait kalıtsal bilgiler DNA üzerinde saklıdır. DNA üzerinde kalıtsal özellik taşıyan genler bulunur. Kromozomlar da DNA da birer yazılımdır, kodlanmış birer kitaptırlar. Bu öylesine bir kitaptır ki, insan DNA'sı yaklaşık 3 milyar kod içerir, yazmaya kalksanız yüzbinlerce sayfalık bir kütüphaneye denktir. 

Diğer taraftan, DNA'mız "insanı arz etmesiyle" Kuran'daki "ARZ" kelimesinin de karşılıklarından birisidir. Bu arzın "uçlarından eksiltilerek insan yaşam süresinin belirlenmesini" açıklayan aşağıdaki ayetin karşılığı da bu "en güzel kitaptır". Ayrıca "arzda bozgun çıkarmak" ayetlerinin karşılıklarından birisi de DNA ile oynamak, GDO'lu gıdalar üretmek, farklı özellikler için canlıların DNA'sını değiştirmektir. Buradan okuyabilirsiniz: 1) Arz Ne demek 2) ARZ'ı uçlarından eksiltmek de neyin nesi?

 

ENBİYA 44. Doğrusu, Biz onları ve atalarını, ömür onlara uzun gelecek kadar yaşattık. Fakat şimdi, Bizim gerçekten Arz’a gelip onu uçlarından eksiltmekte olduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde, üstün gelenler onlar mı?

RAD 41. Onlar görmüyorlar mı ki, Biz  Arz’a gelip  onu uçlarından eksiltiyoruz. 

Bu kitapta, bir insanın nasıl yapılacağı tek tek en detaylı şekilde yazılmıştır, kodlanmıştır. Kalp nasıl oluşacaktır, eller ayaklar nasıl şekillenecektir, beyin, ciğer deriler nasıl yaratılacaktır. Bütün bilgiler, HEPSİ BU KİTABIN İÇİNDE yazılmış..

İnsan Genomu Projesi:
Erkek veya dişi üreme hücresine "gamet" denir (cinsiyet hücresi). Hem yumurta hem de sperm "gamet"tir. Gamet, normal vücut hücresi olarak genetik materyalin yarısını (haploid) içeren bir üreme hücresidir. Her gamet genetik olarak benzersizdir, çünkü kromozomlar her gamet oluştuğunda yeni bir şekilde karıştırılır ve dağıtılır. 
Bir gamette bulunan ve bir türe özgü olan genlerin tümüne GENOM denir. İnsan Genomu Projesi (HGP), tarihteki en büyük bilimsel başarılardan biridir. Proje, insan genomunun ve iyi çalışılmış birkaç ek organizmanın ilk dizisini oluşturan tüm DNA'sını (genom olarak bilinir) kapsamlı bir şekilde incelemek isteyen uluslararası bir araştırmacı grubunun önderlik ettiği bir biyolojik keşif yolculuğuydu. İyi organize edilmiş ve insanlık tarihinin en iddialı ve önemli bilimsel, son derece işbirlikçi uluslararası çabalarından biriydi. Ekim 1990'da başlatılan ve Nisan 2003'te tamamlanan İnsan Genomu Projesi'nin imza niteliğindeki başarısı - insan genomunun ilk dizisini oluşturmak - o zamandan beri insan biyolojisi çalışmalarını hızlandıran ve tıp uygulamalarını geliştiren "insan yaratılış planı" hakkında temel bilgiler sağladı.
 
Ancak, projenin bu ilk aşamasında tüm genomun %92'si çözümlenmişti. Yüzde yüz sonuç ise 20 yıl sonra, 2022 yılında tamamlandı. Öne çıkan sonuçlardan bir kısmı: 3 milyar üzerinde nucleotides adı verilen kod, 30 bin civarında gen -ancak yarısından fazlasının fonksiyonu belirlenemedi, genomun önemli bir kısmı tekrarlanan dizilerden oluşuyor. 

Burada basitçe ve sadece 2 ayet ile verdiğim, Kuran'daki bu mikroskobik bilgilerin pek çok ayetle nasıl tamamlandığını görmek ne hissettirir size? İnsan kromozomlarının 23 çift = toplam 46 adet olduğunu, insanın yumurta ve spermin birleşmesiyle ortaya çıktığını, adet halinin 30 gün olduğunu, bebek için en verimli birleşmenin 11. gecede elde edildiğini, embriyo gelişiminde sinir sisteminin sayılarına ve dağılımlarına kadar oluşumunu, insan kafatası ile devekuşu yumurtasının aynı olduğunu ve bilimde kanıtlanmış daha pek çok detayı, Kuran'da Allah'ın üstün "teşbih sanatıyla" "müteşabih, benzeşen, ikişerli/ikinci anlamlarıyla" en isabetli şekilde görmek, öğrenmek için buradan okuyabilirsiniz: Kuran'da Mikroskobik Bilgiler: Döllenme ve Embriyo

Ayrıca ve çok büyük bir öneme haiz olarak; Kuran'da sinir sisteminin kodlanmış olmasının, insanlara verilen mucizevi bir kanıt ve uyarıcı olduğu bildirilmiştir ki, bu kanıtı görüp de hâlâ Kuran'a ve Yaratıcı'ya inanmayanların ahirette cezalandırılamarının bir sebebi olsun: "Size, muhteşem mucizevi bilgilerle birlikte uyarıcılarımız geldi ama siz inat edip kibirle inkar ettiniz. O yüzden varacağınız yer ateştir." Açıklamaları ve videoyu buradan okuyabilir ve izleyebilirsiniz: SAAT GELDİ AY YARILDI: Kuran'da Yeni Bir Uyarıcı - Beyin ve Sinir SistemiTin suresindeki "İncirler, Zeytinler, Sinin Tepesi, Güvenli Yer Nedir?

Naziat suresindeki "şiddetle batık çıkanlar, kolayca kabul edip alanla, yüzdükçe yüzenler, yarışta öne geçenler ve işi/emri yerine getirenler nelerdir?

Tur suresindeki "tepe", satır satır yazılmış o ince deri, "o güzel ev, beyti mamur", yüksetilmiş tavan, yakıp tutuşturulan deniz nedir ve nerededir?

Peki "AY YARILDI" ne demektir? İnsanın yaratılışıyla ilgisi nedir?

Arz'ın aynı deve kuşu gibi yaratılmasının gerçeği ve insanın yaratılmasındaki karşılığı nelerdir?

"Allah onunla dilediğini hidayete erdirir (Zümer 23)" Yüce Allah bir sebeple hepimizi hidayete/doğru yola iletsin inşallah.

Selamlar, Sevgiler, Lozan, Ekim 2023

  
8513 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam823
Toplam Ziyaret1162398
Linkler