• KURAN'DA MİKROSKOBİK & KOZMOLOJİK BİLGİLER
  • gereçler: bilim sağduyu bilgi inanç vicdan akıl adil sabır özgürlük
  • Bilim Işığın, Gölgen Cehaletin.
  • Kaçamayacaksın ışıktan, Gölgen ortaya çıkacak
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100079071813049
 • https://www.twitter.com/@asronspace
 • https://www.instagram.com/kilavuzoglu.mustafa/
 • https://www.youtube.com/channel/UCFVG7clKZdbDuVuLZ3T68jA
KardiyoVasküler Sistem Çözümlemesi: KALP+ZAMAN = ŞUARA

 KALP = ŞUARA = SAAT/ZAMAN 


 (Telefonunuzdan okuyorsanız, tablolarda ekranı yan çeviriniz)


Kalbin sadece yapısını değil, zamanla olan ilişkisini göreceksiniz Kuran'da, dünya ve evrenle olan bütünlüğünü de. Elimden geldiğince basit tutarak adım adım göstereceğim inşallah. Kuranda kodlama yok/olmaz diyenler, aşağıda tekrarlanan farklı ifadelerin farklı renklendirildiği sureye iyi baksınlar ve sonraki açıklamaları da dikkatle okusunlar lütfen. Tekrarlanan ifadeleri içeren 39 ayet, 52 kere tekrar eden 5 farklı ifade:

Aşağıda detayına girmeden önce, bu tekrar ifadeleri ve tekrarların oluşturduğu tabloyu görelim:

TEKRAR EDEN 8 FARKLI İBAREYİ TANIYALIM VE İLK GÖRÜLDÜKLERİ AYET NUMARASINI YAZALIM:

 

Bilmeyen yoktur: İnsanın en önemli iki yaşamsal organı Beyin ve Kalp. Canlı olup olmadığımızı da en başta bu iki organımızdan kontrol ediyoruz. Kalbin durmasıyla fiziksel ölüm, beyin fonksiyonlarının durmasıyla da bilinç ölümü belirleniyor. Bu iki organ da binlerce yıl öncesindeki bir kitapta detaylı bir şekilde kodlanmışlar: Kuran'da.


Sure ilk ayetinde T-S-M diyor, bunların diğer muhtemel işaretlerinin yanında, Time-Second-Minute (Zaman-Saniye-Dakika) olduğuna şahit olacağız.


Sinir sistemimizi zaten inceleyip, kafa/kraniyal ve omurga/spinal olarak iki bölümden oluşan Çevresel (Periferik) Sinir Sistemlerinin 12 ve 31 çift olan bütün sinirlerinin Kuran'da ardışık iki surede (54 Kamer ve 55 Rahman) tekrarlanan ayet ve ifadelerle bire bir alt gruplarına kadar kodlandığını VE sinir dağılım toplamlarının da ayet sayıları kadar (55 ve 78) olduklarını görmüştük. Bir önceki sure olan NECM ise, Merkezi Sinir Sİstemi fonksiyonlarından "GÖRME/görsel vahiy" fonksiyonunu, takip eden surelerin can alıcı ayetlerine atıfta bulunarak anlatıyor. Buradan okuyabilirsiniz  MERKEZİ VE PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ, YANİ İNSANIN ÖZÜ: NECM+KAMER+RAHMAN.

Şimdi de bir başka Surede Kalbimizin hem yapısal kodlamasını hem de ritmik zamanlamasını EKG'nize kadar görmeye hazırlanınız...

Beyin ve Kalp: Bu iki organın birbirine benzerliği şaşırtıcı boyutlardadır. Her ikisi de birçok farklı bölümlerden oluşur.  Her ikisine de gelen/giren ve giden/çıkan bir akım ve bunu tüm vücuda yayan ağ yapıları vardır: Kalbe kan gelir gider ve damar ağlarıyla kanı bütün bedene yayar, Beyin'den ise bütün bedene yayılan sinir ağı ile sinyal/emir/bilgi gelir gider. Her iki organda da beyin hücreleri olarak bildiğimiz nöronlar ve dolayısıyla da elektriksel bir aktivite vardır.

"Kanıtlarımızı size hem kendi içinizde hem de evrende/ufuklarda göstereceğiz ve siz onları tanıyacaksınız" (Fussilet 53). Ayetin anlamı oldukça açık, zaman içinde -bilim ve teknolojide ilerledikçe keşfedeceğiniz gibi- insanın ve evrenin nasıl yaratılmış olduğunu Kuran'da da teşbih sanatı ve böyle kodlamalarla size göstereceğiz diyor. Evet, Yavaş yavaş görüyor ve tanıyoruz...

Özellikle belirtmek isterim ki; Sinir Sistemi kodlamalarını Allah'ın izniyle 54. ve 55. surelerdeki tekrarların oluşturduğu kodlamayla ortaya çıkardıktan sonra, Şuara suresindeki tekrarları çalışırken, bunların kesinlikle "kalbin kodlamasını" vereceğini biliyordum. Allah'ın izniyle yanılmadım ve bu mucize de böylece ortaya çıkmış oldu.

 

Soldaki şema beyin ve sinir sistemi dolaşımı, ikincisi kalp ve kan dolaşımını gösteriyorlar (kırmızı temiz oksijenli kan, mavi kirli oksijensiz kan.

         

Önce, birkaç satırda kalbimizin özelliklerini yazalım, ardından da en ince detaylarına kadar Kuran'daki Şuara suresinde karşılıklarını bulalım. Anatomik resim ve açıklamalarda göreceğiniz SAĞ ve SOL, sizin sağınız solunuz değildir, karşınızdaki birisinin kalbinin sağı ve solu olarak düşününüz lütfen. 
 

Kalbimiz her gün yaklaşık 100.000 kere atıp, bütün kanımızın akciğerlerde 100.000 kere temizlenmesine/oksijenlenmesine ve bu temiz kanın bedenimizde dolaşarak her ihtiyacını karşılamasıına yarıyor. Kalbimiz hiç durmadan hassas bir saat gibi çalışıp tık tık atarken, kanımız da bedenimizde belirlenmiş yörüngelerde durmaz bir şekilde sürekli devri daim oluyor. Kesin bir döngü şeklinde yörüngesinde dönen ve böylece tık tık atan saniyeden başlayıp zamanı ve günlük ritmimizi belirleyen Dünya gibi. Kalp-Saat ikilemesiyle, günlük hayatımızdaki zamanın bütün bölümlerini de bulacağız Şuara suresinde. Dünyanın, önce kendi etrafındaki tam dönüşüyle 1 gün, 7 gün 1 hafta, 4 hafta 1 ay, sonra 52 hafta 1 yıl oluyor. Bir yılda 12 ay var ve bir ay da 30 gün olarak hesaplanıyor. Hesaplamalarımız için günü 24 saate bölüyoruz, ardından da saati 60 dakikaya ve dakikayı da 60 saniyeye bölerek, hayatımızın ritmini bu rakamlara göre ayarlıyoruz.

Boşuna yazmadım bu zaman dilimlerini; bütün bu sayıların hepsini, saat gibi çalışan kalbimizin kodlandığı Şuara suresindeki sayılarda, hem de kalbimizin yapısıyla birlikte tek tek göreceğiz.


ŞUARA 193, 194. O güvenilir ruh onu senin KALBİNE indirdi ki, UYARICILARDAN olasın.
NECM 56. İşte bu (BİLGİ)  ilk  uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

Hem kalbi kodlayan surede, hem de Sinir sistemini kodlayan surelerle ilişkili ifadelerle bir önceki surede "uyarıcı"dan bahsedilmektedir. Allah'ın izniyle bu uyarıcıları, Kuran'ın mucizevi yüksek teknoloji ve bilim gerektiren Kalp ve Sinir Sistemi kodlamalarını ortaya çıkarmış olmanın hazzını tatmayı bana yaşattığı için Rabbime şükürler olsun. Bütün övgüler, Hamid olan Allah'adır.

 

Bu bilgiler, insanların Allah'a ve Kuran'a inanmaları için Allah'ın delil olarak verdiği uyarıcılardır. Dileyen, Allah'ın izniyle, gerçeğe doğru bir yol tutar inşallah.

ŞUARA Öyle bir sure ki, içinde rekor sayıda tekrar eden ifadeler içeren 39 adet ayet bulunuyor. Kuran'da bunu takip eden 31 tekrar ayet ile Rahman suresi Çevresel (Periferik) Sinir Sisteminin omurga bölümünü kodluyordu. Aralarındaki fark, Rahman suresinde tekrar içeren 31 ayetin hepsinde sadece tek 1 ibare/soru varken, Şuara suresindeki 39 ayet, farklı sayılarda tekrarlanan ve ayrıca bu ibarelerle aynı ayetlerde yer alan tekrarlamayan ibareler içeriyorlar.  Tekrar içeren bu 39 ayet de, kendi aralarında 15 farklı gruba ayrılmış, hepsini tablolarda detaylı göreceksiniz.

 

İşlevsel/fonksiyonel olarak "vücut kan dolaşımı", "koroner kalp dolaşımı" ve "elektriksel/sinirsel işleyiş" olarak üç gruba ayırabiliriz.


       1. VÜCUT KAN DOLAŞIMI

Toplam Bölüm (odacık) sayısı: 4  -  Toplam Kapakçık (kapı/valf) sayısı: 4  -  
Odacıklar yapısal olarak 2'ye ayrılır
Kirli ve Temiz olarak 2 bölüm sağ tarafta kirli/oksijensiz kan, sol tarafta ise temiz/oksijenli kan bulunur. Kirli kan bedenimizde kalbe gelir, oradan temizlenmek üzere akciğerlere gönderilir. Akciğerlerde temizlenen oksijenli kan sol tarafa gelir ve oradan da bütün vücuda pompalanır.
Sağ ve Sol bölümü Ayıran ayraç 1 Septum = separatör
Kanı alan ve Kanı Pompalayan olarak 2 bölüm, (üstte 2 Atrium/Kulakçıklar ve altta 2 Ventricle/Karıncıklar. Kulakçık = Dışarıdan Kan Alan, Karıncık = Dışarıya Kan Gönderen) 

Kalbimizle bedenimiz arasında bağlantıyı sağlayan 7 kapı vardır: Kanı Kalbimize getiren 5 Ven Damar ile kalbimizden bedenimize gönderen 2 Arter Damar:
Dışarıya Kan Gönderen 2 Arter (atar damar), Pulmoner Arter kirli kanı akciğerlere gönderir, Aorta ise temiz kanı vücuda gönderir.
Dışarıdan Kan Getiren 5 Ven (toplar damar) : 1 adet Vena Cava (Alt ve Üst) bedenimizden kirli kanı ve 4 adet pulmoner Ven de akciğerlerimizden temiz kanı getirirler.


4 ODACIK - SOL TARAF TEMİZ VE SAĞ TARAF KİRLİ KAN 
ÜST KAT KAN GİRİŞ ODALARI - ALT KAT, KAN ÇIKIŞ ODALARI 

 

 

 

 

 

 

 

        2. KORONER KAN DOLAŞIMI

Yukarıda Kalbimizle bedenimiz arasındaki kan dolaşımını göstermiş olduk. Ayrıca kalbin kendi yapısal (kasları duvarları vs) kan ihtiyacını sağlayan ve "Koroner Damarlar" olarak adlandırılan damarlar vardır. Resimde kalbin ön ve arka görünümü veriliyor

Ana hatlarıyla; Sağ ve Sol taraftan çıkan iki arter damar, her biri ikiye bölünüp kalbin ön ve arka kısımlarına dağılarak temiz kan iletirler. Sonra da üç ana ven damar ile Koroner sinüs'te birleşip kirli kanı sağ kulakçığa boşaltırlar. Yani kalbe temiz kan sağlayan 4 koroner arter ve kirli kanı geri getiren 4 koroner ven damarımız var. 

Epikardiyal koroner dolaşımın önden ve arkadan görünümleri. KısaltmalarAIV: anterior interventriküler ven, CFX: sirkumfleks koroner arter, CS: koroner sinüs, GCV: büyük kardiyak ven, LAD: sol ön inen koroner arter, LV: sol ventrikül, MCV: orta koroner ven, RCA: sağ koroner arter, RV: sağ ventrikül, SCV: küçük koroner ven.

 

 

       3. SİNİRSEL/ELEKTRİKSEL İŞLEYİŞ

Kalbimizle beynimizin benzer olduklarından bahsetmiştik. Kalbimizde sinirsel/elektriksel bir yapı mevcuttur ve beynimiz her şeyi kontrol ettiği gibi kalbimizi de kontrol eder. Kalbin ritminin düzenlenmesi için beynimiz Sempatik ve Parasempatik 2 tür sinir innervasyonuyla emirler/uyarılar gönderir.  Bu emirler/uyarılar kalbimizde bulunan Sinoatrial (SA) nod/düğüm  ve Atrioventriküler (AV) nod/düğüm adıyla bilinen 2 nöral noda ulaşırlar. Nodlardan yayılan sinirler ile kalp kasları uyarılarak pompa işlevini sağlarlar.
Kalbi oluşturan ve karakterize eden isim ve sayılarımızı bir araya getirelim:

 (8 Farklı Yapı/Oluşum) Kalp, Septum, Kulakçık, Karıncık, Arter, Ven, Node, Sinir.
1 tane olanlar: 1 Kalp, 1 Ayraç /Septum)   (2 X 1)
2 bölüm olanlar: 2 kulakçık, 2 karıncık, 2 kat (alt/gönderen ve üst/alan), 2 taraf (sağ/kirli ve sol/temiz), 2 Ana arter, 2 Ana Koroner arter, 2 Sinirsel nod, 2 çeşit sinir.   (8 X 2)
4
bölümü olanlar: 4 Odacık, 4 Kapakçık, 4 Koroner Arter, 4 Koroner Ven   (4 X 4)
5 bölümü olanlar: 5 adet kan getiren ven   (1 X 5)
7 bölüm olanlar: 7 damar/kapı    (7 X 1)

8 OLUŞUM/YAPI  (2 X 1)  (8 X 2) (4 X 4) (1 X 5)  (7 X 1)
Toplam 46


Bu oluşum tablosunu Şuara suresinde de mutlaka göreceğiz elbette.

Enteresan bir şekilde, toplam sayımız, insanın genetik kodu olan 46 kromozoma denk geldi. Tesadüf de olabilir. Fakat aşağıda insan kalbinden tüm zaman dilimlerine ulaşınca, buna tesadüf demekten de vazgeçebiliriz belki. 

Matematik bütün bilimlerin özüdür, fizik ise onun programlanıp maddeye bürünmüş halinden başka bir şey değil. Evrendeki herşey şaşmaz matematiksel bir ölçüyle ve belli yasalara göre yaratılmıştır.

Bu yazıda sadece basit matematik ve basit anatomi göreceksiniz. Bunları 500 yıl önceki rönesans  döneminden bir bilim adamının yazdığı kitaptan aldım deseydim, eminim hepiniz şöyle diyecektiniz: "vaay/wow, inanılmaz!!!" İnanmasanız da, anatomik veya matematiksel hata görmüyorsanız, kendi gözleriyle gördüğünü inkar edenlerden olmayınız, en fazla "bunlar tesadüf" diyebilirsiniz ancak bunların birebir eşleşme ihtimalinin, kuantum kadar küçük olduğunu da hesaplamanız gerekir. Kuran'a inanmayanlar açısından bunların Kuran'la ilişkilendirilmesi, hesaplanan ve eşleştirilen hiçbir kanıtı geçersiz kılmaz. 

Sure/Bölüm Adı: ŞUARA, no 26, Alt Bölüm/Ayet sayısı 227.


Evet, başta dediğim gibi, Öyle bir sure ki, içinde rekor sayıda tekrar eden ifadeler içeren 39 adet ayet bulunuyor. Kuran'da bunu takip eden 31 tekrar ayet ile Rahman suresi Çevresel (Periferik) Sinir Sisteminin omurga bölümünü kodluyordu. Aralarındaki fark, Rahman suresinde tekrar içeren 31 ayetin hepsinde sadece tek 1 ibare varken, Şuara suresindeki 39 ayet, farklı sayılarda tekrarlanan ve ayrıca tekrarlamayan ibareler içeriyorlar.  Tekrar içeren bu 39 ayet de, kendi aralarında 15 farklı gruba ayrılmış, hepsini tablolarda detaylı göreceksiniz. Örneğin, tekrarları gösteren aşağıya kopyaladığım ayetlerde, 8-9 numaralı ayetler ardışık olarak bir aradalar, yani bir gruplar, benzer şekilde 106-107-108-109-110 ayetleri ardışık olarak 5'li bir grup oluşturuyorlar. Tekrarlanan 8 farklı ibaremiz var ve tablolarda her birini farklı renklerle gösterdim. Tekrar içeren 39 ayetin 7 tanesinde ise, daha sonra tekrar etmeyen farklı farklı 7 ibare yer alıyor. Örnek olarak, aşağıda ilk sırada,106 nolu ayetteki "Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti" ibaresi bir daha hiç tekrarlanmazken, devamındaki "Allah'tan korkmaz mısınız/sakınmaz mısınız?" ibaresi, diğer 4 farklı ayetle birlikte toplam 5 kez tekrarlanıyor (106, 124, 142, 161, 177). Bazı ayetlerde, örneğin buradaki 107, 108,110 ve 122. ayetlerde tekrar edilen birer ibare bulunurken 106, 109 ve 121. ayetlerde tekrar edilen iki ibare var.

TEKRAR EDEN 8 FARKLI İBAREYİ TANIYALIM VE İLK GÖRÜLDÜKLERİ AYET NUMARASINI YAZALIM:Tekrarları içeren bütün ayetler aşağıdaki tablolarda görülecektir.

Önce Ayet Gruplamalarına bakalım: Tekrar içeren bütün ayetleri ve gruplanışlarını aşağıda tek tek yazdım:Kolay görebilmek için satır satır yazarak, tekrar içermeyen 7 ibareyi de bağlı oldukları ayetin başına ekleyelim.


 

 8-9 numaralı ayetler ardışık olarak bir aradalar, yani bir gruplar, benzer şekilde 106-107-108-109-110 ayetleri ardışık olarak 5'li bir grup oluşturuyorlar.

 

15 GRUPLAMA 2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 4 - 1 - 2 - 4 - 1 - 2 - 4 - 2 - 4 - 2 39 ayet ve 15 gruplaşmadan, adım adım full fonksiyonlarıyla kalbin yapısına ulaşacağız. İki grup sadece bir tek ayetten oluşuyor: 131 ve 150. (2 X 1)
Sekiz grup ise ikişer ayetten oluşuyorlar: 8-9,  67-68,  103-104,  121-122,  139-140,  158-159,  174-175  ve 190-191 (8 X 2)
Dört grupta da dörder ayet bulunuyor: 124-125-126-127,   142-143-144-145,   161-162-163-164  ve  177-178-179-180 (4 X 4)
Nihayet, bir tane grup beş adet ayetten oluşuyor: 106-107-108-109-110 (1 X 5)
Tekrar içermeyen ibarelerin olduğu 7 ayet  106, 124, 142, 139, 158, 161, 177 (7 X 1)

Suremizde bulduğumuz bu sayıları listeleyelim:

8 İBARE  (2 X 1)  (8 X 2) (4 X 4) (1 X 5)  (7 X 1)
46

Ve Yukarıda Kalbimiz için bulduğumuz Sayılarla Karşılaştıralım

8 OLUŞUM  (2 X 1)  (8 X 2) (4 X 4) (1 X 5)  (7 X 1)
46

Küçük bir benzerlik gibi durabilir ancak bu sadece başlangıç... Tabloyu adım adım detaylandırarak devam edeceğiz ve her adımda yavaş yavaş "bu kadarı da tesadüf olamaz" diyeceksiniz.

 

Sureyi inceleyip, aynı ibareleri içeren ayetleri alt alta yazınca aşağıdaki tablo ortaya çıkıyor. Ayet Bazında İki grup oluşuyor: 3 ayet 8 kere diğer 3 ayet ise 5 kere tekrar ediyorlar. Tamamı 39 ayet.

 
İki gruptaki Ayet sayılarına bakalım:
3 X 5 = 15, bu sayı tekrar eden ayetlerin gruplama sayısıydı. 
3 X 8 = 24 ve bu sayıyı bir gündeki 24 SAAT olarak çok iyi biliyoruz. Şaşırmadık, çünkü k
albimiz saat gibi işliyor demiştik.
         

Yukarıda ayet numaralarına göre hazırlanan tablomuzu ibare ibare detaylandıralım. Aşağıdaki Tablomuzda, tekrar eden 8 farklı ibareler ayrılarak alt alta ayet numarasına göre sıralı olarak satır satır dizilmiştir. Soldan sağa okuduğumuzda küçükten büyüğe sırayla 8-9-67-68-103-104-10-107-108-109-110-121-122-124-125-126 ....  Koyu Mavi ve Kırmızıyla eklenen ibareler/kutucuklar, tek başına ayrı bir ayet olmayıp, yanındaki ibareyle birlikte aynı ayette yazıyorlar Örnek olarak 109 ve 121 nolu ayetlerdeki farklı iki renkle gösterilen ibareleri okuyabilirsiniz. Ardından da boşlukları kapatarak 3 satır ve 5 satır olanları birleştirip tablomuzu basitleştirelim.


Tabloyu inceleyebilirsiniz. Aynı renk = Aynı ibare. Ayet numaraları her kutucuğun içinde yazıyor. Ayet numarası içermeyen kutularımız da var çünkü yukarıda okuduğunuz gibi, bazı ayetlerde tekrarlanan iki farklı ibare yer alıyor (8'den başlayarak 13 ayette: 8, 67, 103, 109, 121, 127, 139, 144, 158, 164, 174, 180 ve 190). Tekrar etmeyen 7 farklı ibareyi ilişik olduğu ayetin başında "X" olarak işaretledim, görüldüğü gibi 5 tanesi tekrarlanan aynı ibare ile, diğer 2 tanesi ise tekrarlanan başka bir ibare ile birlikteler (Beşi bir yerde, ikisi bir yerde, aşağıda göreceğiz önemini). En üst satır 1'den 8'e kadar tekrar eden ayetleri sıralıyor, 8'den sonra ise 4 sütün daha var fakat bunlar yeni ibareler değil, daha önce tekrarlanan ibareler ve o yüzden önceki sütunlarla aynı renkteler. Böylece Toplam sütun sayımız 12 ediyor. Önce, bir yılda 12 ay olduğunu hatırlayalım.

 

Dediğimiz gibi, boşlukları kapatarak 3 satır ve 5 satır olanları ayırıp tablomuzu sadeleştirmeye devam edelim.

4 sütunda 3 satır, 8 sütunda 5 satır görüyoruz. (4X3)=12 ve (5X8)=40, toplamda ise 12+40= 52. Bir yıldaki ay ve hafta sayısını bulduk. 12, 52 ve ayrıca 40.


12 ve 52 sayılarının ortak özelliği, ay ve hafta olarak 1 yılı göstermesidir. Kuran, Ahkaf suresi 15. ayette insanın olgunlaşma yaşının 40 olduğu bildiriliyor ve gerçekten de biyolojik olarak insan beynindeki duyusal/duygusal oluşumun, yani zihinsel gelişimin 40 yıl kadar devam ettiği gözlemleniyor. Böylece, bu ayetin de insan beyniyle ilgili post modern bir bilgi verdiğini görüyoruz.

https://www.healthdigest.com/474112/science-says-your-brain-isnt-fully-developed-until-youre-this-age/

Çevirisi: Yasal olarak yetişkin olduğunuz yaş 18 iken, beyniniz henüz tam olarak gelişmemiştir. Insider'a göre, prefrontal korteks, beynin dürtü kontrolüne yardımcı olan kısmıdır ve 18 yaşındakiler liseyi bitirip üniversiteye, orduya giderken, tam zamanlı çalışırken bile bu büyüme hala tam olarak tamamlanmamıştır. 

Nörobilim Derneği, beyninizdeki beyaz maddenin siz yaklaşık 40 yaşına gelene kadar zirve yapmadığını iddia ediyor. Beyaz madde beyinde daha derinde bulunurken, gri madde dışarıdadır. Beyaz madde, bu nöronları korumaya hizmet eden miyelin tarafından kaplanmış sinir liflerinden oluşur (MedlinePlus aracılığıyla). Olgunluk, frontal lobun ön kısmında yer alan prefrontal kortekse bağlıdır. Prefrontal korteks, bilişsel yetenekler ve kontrol, karar verme, planlama, problem çözme ile dürtü, tepki ve reaksiyon kontrolünden sorumludur.

Tablonun tamamına iyi bakınız. 5 satır ve 12 sütunluk bir tablo: 5 X 12 = 60: Dakika ve saniyeye de ulaştık. 60 sayısının mucizevi nedenini de yazayım hemen:

Sağlıklı ve zinde/fit bir İnsan Kalbinin günlük ortalama "istirahat atış sayısı" Saniyede 1 atış = 60 atış/dakika.

Kaynak: LONDRARoyal College of Emergency Medicine  https://emj.bmj.com/content/17/6/409


Dünyanın en önde gelen sağlık merkezleri şöyle diyor "Yetişkinler için normal bir dinlenme kalp atış hızı dakikada 60 ila 80 atış arasındadır. Ancak, genel olarak, istirahatte daha düşük bir kalp hızı, daha verimli kalp işlevi ve daha iyi kardiyovasküler uygunluk anlamına gelir". Yani bu aralığın düşük rakamı olan 60, en sağlıklı istirahat kalp ritmidir.

Evren ve İnsan bütünlüğü. Diğer canlılar için bu rakamlar geçerli değiller. Aşağıdaki bir tabloda görebilirsiniz farkı canlıların kalp atış sayılarını: İlk satır insan ve burada da atış hızı 60/dk, ikinci sütun kalbin dakikada atış sayısı. Sonrasında sırasıyla kedi, küçük köpek, orta boy köpekler, büyük cins köpekler, hamster, tavuk, maymun, at, inek, domuz, tavşan, fil, zürafa, büyük balina. Son sütunda ise ortalama ömürlerine göre hayat boyu atış sayısı (milyar). Gördüğünüz gibi, dakikada 60 kalp atışı sadece insana özgü. 

https://kottke.org/13/02/does-every-species-get-a-billion-heartbeats-per-lifetime 

Her şey insan için ve en basit hesaplama şekli, PARMAK HESABI: Baş parmağınızla diğer dört parmağınızdaki boğumları saydığınızda, ki tek elinizi kullandığınızda ancak ve sadece bu şekilde sayabilirsiniz, 12 ettiğini görürsünüz. Diğer elinizi kullanmayacaksınız, çünkü o elinizdeki parmakları teker teker kapatarak, diğer elinizle hiç şaşırmadan güvenli bir şekilde 5 kere sayım yapabilirsiniz. Bu da size 5x12=60'a kadar sayma imkânı tanır. Namaz kıldıktan sonra tesbihini bulamayan Müslümanlar da bu şekilde sayıyorlar.

Tarihte ilk yazılı kayıtları bulunmuş kavim olan Sümerler'den beri 5, 12 ve 60 sayıları temelinde hesaplama yapılıyor olması tesadüf değildir. Sexagesimal, yani 60'lık hesap sistemi. Sebebi belki de bu parmak hesabıydı. Bir çemberin de 360 dereceye bölünmesi yine 60X6=12X30=360 hesabıyladır.

Biyolojik yapımızla, iki elimizle hiç şaşırmadan 60'a kadar sayabiliyoruz. Tesadüf mü? Elbette hayır. Her şeyin temelinde insan var demiştik: Bunu 60 "saniye" ile bütünleştirmişiz çünkü hareket etmediğimizde, istirahat halinde kalbimiz saniyede tam bir kez atmaya göre programlanmıştır. Kalbimiz 60 kere atıyorken ellerimizle de ancak 60'a kadar sayabiliyoruz. 

Gürültü kirliliğinin sıfır olduğu bir ortamda kendini, iç sesini dinleyen, otururken, yatarken sadece kalbinin sesini duyan insanlar, kalpleri tık tık atarken elleriyle sayıp durmuşlar 60'a kadar. Sümerlileri ve sayılarını aşağıda görebilirsiniz.


Tablomuzu biraz düzenleyelim:  aynı ibareleri alt alta yazalım. 4 ibarenin 8'er kere diğer 4 ibarenin 5'er kere tekrar ettiğini görüyoruz. (4X8) + (4x5) = 52 ibare/kutucuk.

Ayet numaralarına göre bakmak için, ayrı ayet olmayanları (koyu mavi ve kırmızı) sütunları kaldıralım ve bunları ayrı ayrı gösterelim.

Karşımızda iki tablo görüyoruz. Birisi 3X3=9'luk diğeri de 6X5=30'luk. Gündelik hayatımızda 1 saniyeden 1 yıla, tam 9 ZAMAN DİLİMİ kullanıyoruz ve bir AY 30 gün olarak hesaplanıyor.

9 ZAMAN DİLİMİ SAYILARI: 1 SANİYE, 60 SANİYE/DAKİKA, 60 DAKİKA/SAAT, 24 SAAT/GÜN, 7 GÜN/HAFTA, 30 GÜN/AY, 12 AY/YIL, 52 HAFTA/YIL, 1 YIL,
KALP = 1 SANİYE,   DÜNYA = 1 GÜN    GÜNEŞ = 1 YIL.:              EN KÜÇÜK KALP=1 SANİYEDEN EN BÜYÜK GÜNEŞ=1 YILA


Tablodaki kutucukları sayarak 9 zaman birimini teyit edebilirsiniz.

Zaman birimlerini tamamlamak için eksik bir sayı kaldı mı acaba? HAYIR, KALMADI.
Kalbin günlük ortalama "istirahat atış ritmi" olan Temel Sayımız; 1 kalp atışı ile 1 saniye, 60 atış 1 dakika, 60 dakika 1 saat, 24 saat 1 gün, 7 gün 1 hafta, 52 hafta 1 yıl, 1 yıl 12 ay ve bir ay 30 gün. 


Konumuzla doğrudan alakalı olduğu için hatırlayalım: Kuran'da çoğul olarak "günler" kelimesi 30 kere geçerek bir aya denk geliyor, tekil olarak "gün" kelimesi ise 365 kere geçerek 1 yıl ediyor. 
Kuran'a İnanmayanlar, haklı olarak 30 ve 365 gibi sayıların bir insan tarafından bir kitaba bilinçli yazılabileceğini söylüyorlar. Evet, 1400 yıl öncesinde de akıllı birisi bu sayıları tutturabilirdi. Peki buradaki tabloları ve kalbi böylesine detaylı bilebilir miydi acaba? Bunun üstüne ayrıca KALP=1sn ile bütün bu zaman dilimleri sayılarıyla toplam ayet sayısını bulabilir miydi? Bunun cevabı: İmkânsız. Kuran yazıldığında ne saniye vardı ne dakika, ne de bu anatomik bilgiler...

Kalbimizle bedenimiz arasında bağlantıyı sağlayan 7 kapı vardı: Kanı Kalbimize getiren 5 Damar ile kalbimizden bedenimize gönderen 2 Damar:
Dışarıya Kan Gönderen 2 Arter (atar damar), Pulmoner Arter kirli kanı akciğerlere gönderir, Aorta ise temiz kanı vücuda gönderir.
Dışarıdan Kan Getiren 5 Ven (toplar damar): 1 adet Vena Cava ve 4 adet pulmoner Ven 

Giden 2 ve gelen toplam 7 damar/kapıyla birlikte Sure ile ilgili bir cümleyi de hatırlayalım: Tekrar etmeyen 7 ilişik ibareleri ilgili ayetin başında "X" olarak işaretlemiştim, Tablolarda da göreceğiniz gibi 5 tanesi tekrarlanan bir ibare ile (106, 124, 142, 161, 177 ayetler)diğer 2 tanesi ise tekrarlanan başka bir ibare ile (139 ve 158 ayetler) birlikteler.

Böylece (106, 124, 142, 161, 177) ayetleri kanı kalbe getiren 5 ven'e ve kanın geldiği "kulakçıklara" denkler. (139 ve 158) ayetleri ise kanı götüren iki arter olan Aorta ve Pulmaner Arter ile "karıncıkları" ifade ediyorlar. 

5+2=7 kalp bağlantıları da birebir eşleşiyorlar.                                                              Kalbimiz, dünya ve güneş ile birebir uyum içinde ve bu sadece insan kalbi için geçerli. Dünyanın kendi etrafında ve güneş etrafındaki dönüşlerini bölerek 1 saniyeye kadar iniyoruz. Kalbimiz ise saniyede 1 kere atıyor ve Kuran 1 saniyeden 1 yıla kadar bütün zaman dilimlerinin hepsini, kalbi kodladığı Şuara suresinde bir arada sunuyor bize.

Son bir rakam kaldı teyit edeceğimiz.

Kalbimizin saniyede 1 kez atışından, dünyanın güneş etrafında bir tur attığı 1 yıla kadar olan bütün zaman dilimlerini ve insanın olgunlaşma yaşı olan 40 yılı gördük. Peki, bulduğumuz bütün bu rakamları toplarsak özel bir sayıya ulaşır mıyız acaba? 


BÜTÜN ZAMAN DİLİMLERİNİ TOPLUYORUZ VE KALBİ VE ZAMANI KODLUYOR DEDİĞİMİZ SUREDEKİ TOPLAM AYET SAYISINA ULAŞIYORUZ. ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ...

Demiştik ki; "Matematik bütün bilimlerin özüdür, fizik ise onun programlanıp maddeye bürünmüş halinden başka bir şey değil. Her şey bir ölçüyle yaratılmıştır," Çok doğru, aynı şekilde Kuran da öyle, kesin bir ölçüyle yazılmış. 54 Kamer 49. ayet: Biz, her şeyi bir ölçüye/yasaya göre yarattık.

Yaratılış ve İşleyiş. Kalp konusunda da şöyle bir şey gelebilir aklımıza: Ömür dediğimiz süre, aslında kalbimize tanınan "atım" sayısıyla belirleniyor. Ortalama olarak baktığımızda, örneğin bir kişiye doğumdan itibaren 2,2 milyar atımlık bir kalp verilmişse, o insan 70 yıl yaşayacak demektir. Önceki yazılarımda defalarca gösterdiğim gibi; Kuran insanı anlatırken aynı anda evreni anlatıyor veya bir taraftan evreni anlatırken aynı anda insanı da anlatıyor ve Kuranın kendisi de aynı şekilde yapılandırılmış.

Tek bir sure içinde bu kadar kanıt görmek, önyargısız ve makul bir insan için yeterli olmalıdır.  Kibir ve inat matematik, anatomi karşısında kırılmak zorundadır ancak insan "tartışmayı, çekişmeyi ve inatlaşmayı çok seven bir canlı türü. Karar herkesin kendisini ilgilendirir.

Görsel çıkarımlarımızla da devam edeceğiz.

Vücudun saati olarak adlandırılan sirkadiyen ritim, kimyasal ve hormonal üretim ile metabolizmayı yaklaşık 24 saatlik döngü boyunca düzenliyor.

Sirkadyen ritim terimini ilk kullanan kişi Franz Halberg. Halberg, tarafından Latince circa sözcüğünden türetilen bu kelime biyolojik bir terim olarak ise dünyevi ritim anlamına geliyor.

Bu anatomik ve matematik detaylardan sonra, 39 tekrar ayetin gruplaşmasını, aşağıdaki gibi önce kitapta yer aldığı sırayla şekilsel olarak dizelim. Sonra da ortaya çıkan şekilleri görelim. Ben tabloya en baştan yerleştirdim kalp şeklini. Bu orijinal dizinden de kalp fonksiyonlara ulaşacağız fakat önce, bütün gelişmiş canlılar gibi insan da simetrik bir yapıda yaratıldığı için simetrik olarak alalım. Bu ayetler içindeki tekrar etmeyen ibarelerimiz kalbimizin anatomik yapısından ayrıdırlar, fakat her hâlükarda elbette ki kalp ile ilişkili oluşumlardır; o yüzden 7 ibareyi eklemeyi de unutmamak lazım.


ŞİMDİ BU YAPIMIZI AMELİYAT MASASINA YATIRIP, GRUPLAMA BLOKLARINA GÖRE RENKLENDİRELİM: 39 ayet, 1'den 15'e kadar gruplama, her bir grupta 1'den 5'e kadar ayet sayısı ve ayrıca tekrar içermeyen 7 ilişik ibare. Sayısal eşitliğimizi yapısal olarak da görelim.Gruplamayı ve simetriyi bozmadan, her birini kalbimizde olması gereken simetrik yerine getirelim. İki adet tek olanlar Sinirsel Nöral NOD'larımız. 7 farklı ibareyi de, kalbimizin giriş-çıkış kapıları olarak doğru yerlerine monte edip ardından da bağlantılarını kuralım.

Her birini adlandıralım ve kalbimizin resimleriyle tanıyalım/hatırlayalım. 

Dikkat: Soldaki resmin sol üst tarafındaki sola doğru uzanan damarlar ile sağ üst taraftaki sağa doğru uzanan damarlar aynı odacıktan, sol kulakçıktan çıkıyorlar: ikisi sağ ve ikisi sol akciğerlere bağlantılı. Sol kulakçığın arka görünüşü veren resimde fark edeceksiniz.

.

CONDUCTION (iletim,iletme) yazan resimde, sol kulakçığa giren 4 ayrı pulmoner veni ve sağ kulakçığa giden VENA CAVA adlı venin üst ve alt girişlerini, sağ taraftaki resimde SA ve AV Sinir Düğümlerini (Nöral Nodları) görebilirsiniz


İKİ MAVİ BLOĞUMUZUN NÖRAL NODLAR (SİNİR DÜĞÜMLERİ) OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ.

 

 Kalp EKG grafiği görmeyen yoktur her halde. Hatırlayalım mı?

Yukarıda bir EKG görüntüsü koyduktan sonra, Kalbimizin elektriksel işleyişini (EKG) ve kan pompalamasını görme vaktimiz de geldi sanırım.


Bilimsel açıdan, sağlıklı bir kalbin nasıl incelendiğine de bakalım.

Long QT Syndrome Knowledge Base: Diagnosis & Evaluation: Electrocardiogram SinusRhythmLabels.svg
Kalp atışıyla, kalbimiz genişleyip daralıyor. Kan pompalıyorken kalbimiz şişiriyor, iniyor. Şimdi aynısını yapacağız, tablomuzdan tekrarların oluşturduğu blok gruplamalarla kutucuklarımızı hiç bozmadan, bu elektriksel döngüyü sağlayan/oluşturan sinir düğümlerini temel alarak pompalayıp şişirelim bakalım ne oluyor..

ARTIK, KALBİMİZ ATTIKÇA NE OLDUĞUNA BAKABİLİRİZ.

 

İşte; Altta Bizim Tablomuzdan Bulduğumuz EKG'miz ve Sağda Kardiyologların Kaydettiği Sağlıklı EKG Grafiği. Gruplama sırasını bozmadan da bütün bu yapılara ulaşacağımızı söylemiştim: 

ORİJİNAL DİZİNİ HATIRLAYALIM: 2 - 2 - 2 - 5 - 2 - 4 - 1 - 2 - 4 - 1 - 2 - 4 - 2 - 4 - 2


BELKİ FARKETMEDİNİZ; GRUPLAMANIN KENDİSİ BELLİ BİR SİMETRİ ARZEDİYOR ZATEN;  

2-2-2-5-2  - 4-1-2  - 4-1-2  - 4-2  - 4-2

Bazılarına göre her şey tesadüf. Bazılarına, özellikle ve genellikle de bilim insanlarına göre ise "tesadüf diye bir şey yok". Fakat bunu söyleyen "bilim insanları" hem bu yazıda hem yazdığım diğer yazılarda gösterdiğim imkânsız derecedeki bilimsel eşleştirmelere "tesadüf" ya da "saçma" deyip geçebiliyorlar. Cevabım: Yazıda bilimsel/anatomik ve matematik bir hata veya çelişki göremiyorsanız, sizinki "bu ne yaman bir çelişki böyle". 

Sıkılmadınız umarım.

Başka bir yazımdan ufak bir not ekleyerek bitirmek istiyorum: "Kuran'da fark ettiğim hususlar, bilimsel verilerin çok ötesinde bilişsel ve vicdani noktalar da içeriyorlar. Müslümanların, kabaca bir ifadeyle, yüzde doksan dokuzu Kuran'ı değil, efsaneleri, masalları ve geleneklerini yaşıyor ve savunuyorlar. Yaratıcı'ya, Allah'a iman konusunda bir sıkıntı olmasa da, onlara Kuran'daki gerçek ifadeleri söylediğinizde kendilerinin "kâfirler" diye niteledikleri gibi inkar yoluna gidiyorlar. Ancak, bu şekilde kendilerinin de Kuran'ı inkar edenlerden, yani "kâfir" olduklarından bihaberler (kâfir kelimesinin, inkâr eden demek olduğunu bilmeyenler olabilir). İnanmayanlar da (ateist, deist vb.) onlardan farklı değiller, benzer şeyleri söylüyorlar. Onların yaptığı da şu: O yanlış bilen inananların masallarını, efsanelerini Kuran'dan geliyor zannedip, bunlar üzerinden bilgisizce "masal felsefesi" yapıyorlar (okumak isterseniz ==>"Madem ki Kuran..."

Kalbinize iyi bakın ve onu dinleyin. Kalbiniz size iyiliği öğretecek, barışsever, yardımsever, hayırsever ve adaletli iyi bir insan olmaya sevk edecektir.

Sevgiler,
Mustafa Kılavuzoğlu

takip ediniz twitter @asronspace - facebook @asronspace

 

  
18090 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi11
Bugün Toplam948
Toplam Ziyaret1162523
Linkler