• KURAN'DA MİKROSKOBİK & KOZMOLOJİK BİLGİLER
  • gereçler: bilim sağduyu bilgi inanç vicdan akıl adil sabır özgürlük
  • Bilim Işığın, Gölgen Cehaletin.
  • Kaçamayacaksın ışıktan, Gölgen ortaya çıkacak
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100079071813049
 • https://www.twitter.com/@asronspace
 • https://www.instagram.com/kilavuzoglu.mustafa/
 • https://www.youtube.com/channel/UCFVG7clKZdbDuVuLZ3T68jA
Vahiy Anatomisi -1- GÖRSEL VAHİY

Vahiy Anatomisi  -GIF 1-

 

Beynimizdeki sinirsel/bilişsel iletişimi gösteren bu sanat eserinde koca bir Sedir Ağacı görüyoruz (sağ alt). Resmi aşağıdaki gibi çevirdiğimizde ise bu ağacı sağ üst köşede daha net olarak görebiliyoruz: SON SEDİR AĞACI.

Hiç düşündünüz mü neden vahiy alan Hem Musa peygamber hem Muhammed peygamberimiz hep "BİR AĞACIN YANINDA" alıyorlar bu vahyi?

Çünkü hem görme hem de işitme korteksleri bu ağacın hemen yanındadırlar.
Cerebellum

Cerebellem = Beyincik, Son Sedir Ağacı
Occipital Lobe : Görsel Lob
Temporal Lobe : İşitme Alanı bu lobdadır

 

Kuran’da Aliyy ve Azim Olan Allah nasıl vahyettiğini,  Şura suresinde bize şöyle bildiriyor:

 

 1. Şura 3. Ayet. Azîz ve Hakîm olan Allah, Sana ve senden öncekilere işte böyle vahyetmektedir.
  Şura 51. 
  Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakîmdir.
  Şura 52. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.

Okuduğumuz haliyle Vahiy üç şekilde oluyor: Görsel Vahiy, İşitsel Vahiy ve İlham yani gerçek/doğru fikir/düşünce oluşturulmasıyla sağlanan Vahiy.

Birinci/görsel ve ikinci/işitsel türden vahiyler sadece resullere özgülenmiş olmalı fakat yukarıdaki ayetlere göre üçüncü/ilham türü vahyi Allah’ın dilediği herkes deneyimlemiş olmalıdır. Aniden bir gerçeğin farkına varmak veya Kuran’da okuduğu bir ayetin gerçekte ne dediğini fark etmenin üçüncü türden vahiy olduğuna neredeyse eminim. Bunun da bilimsel açıdan beynimizdeki nöron iletişimlerinin ve bağlantılarının ve sinapslerin doğru şekilde sağlanmasıyla mümkün olduğunu biliyoruz. En doğrusunu elbette Yaratan kendisi bilir.

İLHAM ŞEKLİNDE OLUŞAN VAHİY İÇİN TIKLAYINIZ:
""PEYGAMBERLİK"" D𝐄V𝐀M E𝐃İ𝐘O𝐑 (M𝐔?)
 

Bu birinci bölümde ben birinci türden yani görsel vahiy nedir onu göstereceğim ve bunu da Kuran’daki betimlemelerle nöroloji yani sinir sisteminin nasıl aynı olduğunu ortaya koyarak yapacağım. Devamı da gelecek inşallah. Zaten “müteşabih” dediğimiz ayetler, Yüce Allah’ın teşbih sanatı yani benzetmeler yoluyla bilimsel konuları bize anlatmasından ibarettir. Bu benzetmelerin gerçek olduğunu fark edenler, böylece Kuran’ın ancak Allah tarafından gönderildiğine de inanırlar (İSRA SURESİ 107. De ki: "Siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim (BİLİM) verilen kimselere (KURAN) okunduğunda, onlar derhal yüzüstü secdeye kapanırlar (Allah’a inanırlar).

 

Şimdi ben de size benzer şekilde bu Kuran-Bilim bütünlüğünü okuyacağım, inşallah yazdıklarımın gerçek olduğunu fark edenler çıkacaktır. Bu durumda, giriş kısmındaki Şura 52. ayeti de gerçekleştirmiş olacağız inşallah.

Şura Suresinde ipuçlarını gördüğümüz Görsel/Vizüel Vahiy detaylarını NECM Suresinde bulacağız.
Bu yazıda ayrıca Necm suresinde geçen LAT, UZZA; MENAT kimdir onları da tanıyacak, SİDRETÜL MÜNTEHA'yı da yakından göreceğiz.

 

 

Necm 1. Necm'e, inişdeyken
Necm, bilinen yıldız anlamı dışında, ışık saçan, aydınlık veren demektir. Yani buradaki anlamının şimdiye kadar "yıldız" olarak anlaşılmış olması "müteşabih" benzetme sanatıyla ve beyin/nöron konusundaki bilimsel yetersizlikten kaynaklanıp yerleşmiştir.

 

Bu birinci ayet "Vahiy İnişine" işaret etmektedir. Aşağıda okuyup gördükçe inanacaksınız inşallah.

 

Yıldızın yani "nöron"un inişte olması ise "pre-synapse" dediğimiz "bilgi/fikir aktarımı"dır. Bilginin/işaretin diğer nöron tarafından alınmasına ise "post-synapse" deniyor. Yüce Allah, vahyi bu şekilde başlatıyor ve "görmeyi ve gördüklerine inanmayı sağlıyor" olmalıdır. Bizim gerçekliğimizdeki bilimsel karşılığı budur, elbette aslını ancak Allah Bilir.Neurons (Nerve Cells) Structure, Function & Types - Simply Psychology

GÖKLER ve YILDIZLAR = BEYNİMİZ ve NÖRONLAR

 

Necm = Yıldız = Nöron  GÖKLERDE YANIP SÖNEN YILDIZLAR
New trending GIF online: brain, neuroscience, uc, neurons, ucsf, university of california, expanding brain, brain visualization, neuroscape

Meleklerin nöronlar olduğunu burada anlatmıştım
--> 
MELEKLERİ TANIYALIM: üç kanatlı melek ne demek?

 

Necm 2.Arkadaşınız şaşırmış ve sınırı aşmış (deli) değil.

Necm 3. Ve o, hevasından (keyfine göre) konuşmaz.

Necm 4.Onun size söyledikleri, kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir.
"Onun size söyledikleri Allah'ın vahiy yoluyla Hz. Muhammed'e göstererek, gördüklerinin gerçekliğine inandırdığıdır"

 

Necm 5.Ona Üstün Güç Sahibi ve Kudretli Olan öğretti.

Necm 6.Üstün Akla Sahip, Egemenlik Kurmuş Olan.
Arş'a istiva etmiş olan Allah, en yüce makamda.

 

Necm 7.O, yüksek bir ufuktaydı.
En yüce, yüksek konumda olan Arş'a istiva etmiş olan Allah: "ÜST AKIL: Sonsuz Aklın/İlmin/Bilginin Sahibi, Alim"

Necm 8.Sonra yaklaştı ve sarktı.
ÜST AKIL'DAN BEYNİMİZE, GÖRSEL NÖRONLARA İNİŞİN TEŞBİH İLE TARİFİ

 

Necm 9.Böylece iki yay aralığı kadar, hatta daha yakın oldu.
GÖRÜNTÜNÜN GÖRSEL KORTEKSE (VISUAL CORTEX) ULAŞMASI, OPTİK YAYILMA/RADYASYON: İKİ YAY GİBİ YAKLAŞAN VAHİY/GÖRÜNTÜ/BİLGİ 

 

 

Necm 10.Kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti.

Bunun birinci ayetteki "Vahiy İnişi" olduğu netleşmiştir inşallah.

Necm 11.Gönlü, gördüğünü yalanlamadı.

 

Beyinde "Birincil Korteks'te (Primary Cortex)" ilk önce görüntü oluşur/görürüz, ardından "Görsel İlişkilendirme Korteksinde (Visual Association Cortex)" gördüklerimizi analiz eder ve gördüğümüzün ne/nerede/nasıl ve gerçek mi değil mi olduğuna karar veririz. "Gönül" diye adlandırılan aslında anlayıp akletmemizi sağlayan "Visual Association Cortex"tir, ve tabi ki aynı zamanda beynimizdeki tüm diğer "ilişkilendirme korteksleridir". Ayet demektedir ki; peygamberimiz gördüklerinin (görsel vahyin) basit bir rüya/hayal değil bizatihi gerçek olduğuna karar verdi/ inandı.

 

Vahiy Anatomisi  -GIF 2-

Yukarıdaki gif Lozan Politeknik Üniversitesinde yapılan araştırmalar sonucu "beyinde karar verme anı" olarak değerlendiriliyor. Kısa bir açıklama videosunu en aşağıya kopyalıyorum.

Necm 12.Onun gördüğü şeyden kuşku duyuyor/tartışıyor musunuz?
İnsan bir şeyi görüp onun gerçek olduğuna inandıktan sonra onunla aksini tartışamazsınız, siz onun gördüklerini akıl dışı bulsanız, inanmasanız da onun için görmüş olduğu şeyler gerçektir. Sizin buna inanıp inanmamanız kendi tercihinizdir.

 

Necm 13.Ant olsun ki, onu başka bir inişinde de gördü.
Necm 14. Sidretu'l Münteha'nın yanında.
Bu ayetin tercümesi "son sedir ağacı" şeklinde...  


 

Son Sedir ağacını net olarak görüyorsunuz, değil mi?

 

VAHİY/GÖRÜNTÜ BEYNİMİZİN EN ARKASINDA, SONUNDA BAŞLAR, SON BAHÇEDE
The Optic Nerve And Its Visual Link To The Brain - Discovery Eye Foundation

CEREBELLUM = BEYİNCİK = SEDİR AĞACI, YUKARIDA GÖRDÜĞÜMÜZ "GÖRSEL KORTEKSİN" HEMEN ALTINDADOĞADAN (solda) VE BEYNİMİZDEN (sağda) HARİKA KORULAR, BAHÇELER...

 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, "Beyincik" dediğimiz Cerebellum bölümünün görsel ve işitsel algılamalarda önemli rolü olduğu bulunmuştur. Bir kaç yıl öncesine kadar beyinciğin bu duyularımızla olan bağlantısı bilinmiyordu. Büyük ihtimalle bu yüzden hiç kimse "Sedir Ağacı" ile vahiy arasında bir bağlantı kuramamış. Allah her şeyi bilendir.

 

Hollanda'da, Amsterdam Free Üniversitesi'nin 2019 yılında yayınladığı makalede beyinciğin görsel ve işitsel duyularla olan ilişkisinin bulunmasıyla, artık öneminin daha iyi anlaşılması için daha çok araştırma yapılması gerektiği söyleniyor. Beyincik, görsel uzayın çoklu retinotopik haritalarını da içermektedir. 

https://www.spinozacentre.nl/nieuws/cerebellum-involved-in-visual-perception/

Beyinciğin Görsel algı ile ilgisi

Bu sene mayıs ayında Amerika'da California Üniversitesi, Berkeley, Helen Wills Neuroscience Enstitüsünden yayınlanan çalışma şunu söylüyor: İnsan beyinciği, geçici beklentilere dayalı algısal duyarlılığı modüle etmek için gereklidir. Geçici algıların yerleşmesine/inanılmasına ve hafızaya alınmasına ise Beyin ilişkilendirme korteksleri karar veriyor. Buradan okuyabilirsiniz:
The human cerebellum is essential for modulating perceptual sensitivity based on temporal expectations

 

Bunların öncesinde de benzer çalışmalar yapıldığı, 2014 yılında Amerika resmi sağlık sitesinde yayınlanmıştır:
Konsensüs Belgesi: Beyinciğin Algısal Süreçlerdeki Rolü 
Consensus Paper: The Role of the Cerebellum in Perceptual Processes

 

SİDRET-ÜL MÜNTEHA YAPRAKLARI = VAHYİN GİRİŞ KAPILARI, KURAN BETİMLEMELERİNİN KANITI GİBİ
KARŞIMIZDA: BEYİN VAHİY ALMA, ALGILAMA UÇLARI

 

 

 

 

  

 

 

 

VAHİY GİRİŞ YOLLARI, TAM DA AYETİN BETİMLEDİĞİ ŞEKİLDE, SEDİR AĞACI YAPRAKLARININ RESEPTÖRLERİYLE BİREBİR AYNILAR.

 

KURAN'DAKİ BU BENZETME / TEŞBİH SANATI TESADÜF OLAMAZ ÇÜNKÜ HEM ONLARCASINI ALLAH'IN İZNİYLE BULUP YAZDIK Kİ HEPSİ DE BU YAZIDA OLDUĞU GİBİ EN SON BİLİMSEL VERİLERE DAYANIYOR, HEM DE BU SURENİN AYETLERİ TAM SIRASIYLA GÖRME İŞLEVİNİ TAM OLARAK ANLATIYOR.

 


Self Reflected | willdrinker

 

SEDİR AĞAÇLARI, SİDRET-ÜL MÜNTEHA = CEREBELLUM

 

 

Necm 15.Onun yanında me'va cenneti (bahçesi) vardır.  
DOĞADAN VE BEYNİMİZDEN  HARİKA KORULAR, BAHÇELER...

Cennet Bahçeleri : CENNET AKLIMIZDADIR, BEYNİMİZDEDİR.

 

YÜCE ALLAH AYNI HZ. İBRAHİM'E ÖĞRETTİĞİ GİBİ, HZ. MUHAMMED'E DE BUNLARI GÖSTEREREK ÖĞRETİYOR.
ENAM SURESİ 75. AYET:  Böylece biz İbrâhim’e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkânı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun.


Hiç kimse artık burada bahsedilen "göklerin melekutunun" uzaydaki gökler ve Allah katındaki melekler olduğunu iddia etmeye kalkmaz inşallah. Elbette ki bütün evren farklı işlevleri olan meleklerle doludur fakat burada anlatılan Gökleri de Melekleri de kendi beynimizin içinde yeterince gösterdiğimi umuyorum.

 

Evren ile Beynimizin pek de farklı olmadıklarına da şahit olalım ki, Kuran'daki betimlemelerin aynı anda hem kâinatı hem de insanı/beynimizi anlattığına ikna olalım.The Universe Brain Cell Have You Ever Wondered That Maybe the Universe Which We Live in Could Be Just Another Brain Cell to a Larger Living Being?! This Is an Actual Theory |Human Brain Bears a Surprising Resemblance to Universe | IE

Necm 16. O zaman kaplayan şey, Sidre'yi kaplıyordu

 

Vahiy Anatomisi  -GIF 3- Sidre'yi ne ve nasıl kaplıyor gözlerimizle şahit olalım. KARAR VERME/İNANMA ANINDA nöronlar

YÜCE ALLAH, BU SÜREÇ İLE PEYGAMBERLERE GÖRDÜKLERİNİN RÜYA DEĞİL DE YARATICIDAN GELEN GERÇEKLER OLDUĞUNA İNANDIRIYOR.

Necm 17.Göz şaşmadı ve haddi aşmadı.Necm 18. Ant olsun, Rabb'inin ayetlerinin en büyüklerinden olanları gördü.  
Görmek = Basiret BASÎR olan Yüce Allah'ın en büyük nimetlerinden/ayetlerindendir.
Peygamberimiz VAHİY yoluyla bunun nasıl gerçekleştiğine şahit olmuştur.

 

Necm 19.. Hiç düşündünüz mü Lât ve Uzzâ'yı

Necm 20. Diğer üçüncü Menât'ı?

Necm 21.Erkek sizin, dişi O'nun mu?
Das holographische Gehirn
Açıklama bile gerektirmeyen; gördüğünüz gibi, üstteki erkek alttaki dişi: üsteki sinaps ile nöro-transmitterleri gönderiyor, alttaki de bunları alıp ne yapması gerektiğine karar veriyor, diğer nöronlara bilgi iletiyor. Üsteki, bir nöronun "axon" dediğimiz ucu, alttaki ise diğer nöronun "dendrit" dediğimiz kısmıdır.

 

Necm 22. Bu, çarpık/cahilce bir paylaşma/bölüşümdür.
Çünkü hepsi bir bütünün parçası, tek nefis/oluşumdur: NÖRON

My Brain Is Not Firing On All Neurons – Auxiliary Memory

Necm 23.Bu isimler, sizin ve atalarınızın onlara yakıştırdığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah, onlar için hiçbir yetkilendirmede bulunmadı. Ant olsun ki, onlara Rabb'lerinden doğru yolu gösterici geldiği halde, onlar yalnızca zanna ve benliklerinin hevasına uyuyorlar.  

 

Atalarından, Yüce Allah'ın Hz. İbrahim'e öğrettiği ve onunla Hz. İsmail'den beri kulaktan kulağa anlatılarak gelen bilgilerdeki nöronlar =melekleri üç kısma bölmüşler ve kendilerince adlandırmış olmalılar. Bu üç kısıma bölünüp "kız" isimleriyle anılanlar bir nöronda bulunan "Çekirdek", "Axon" ve "Dentrit" olmalıdır. Yukarıda gif animasyonunda gördüğümüz gibi, zaten "axon erkek" ve "dendrit dişi" özellik arzediyor. Araplar bilimsel karşılıklarını bilmeleri mümkün olmayan, atalarından kendilerine kulaktan kulağa aktarılan tek olan bir meleği (nöronu) bölüp hepsinin dişi olduklarına inanmaya başlamış olmalılar.

 

NÖRON = MELEKLER

UZZA-LAT-MENAT =
ÇEKİRDEK-AXON-DENDRIT

 

Necm 24.Yoksa insan için yalnızca temenni ettiği (sadece canının istediği/hoşuna giden) şey mi var?
İnsanlar, kendi zevklerine göre uydurdukları hoşlarına giden şeylerin gerçek olduklarını mı zannediyorlar. Bu durum malesef şu anda ve yüz yıllardır bütün İslam dünyasını da kaplamış durumda, herkes keyfine göre uydurulmuş, Kuran'a aykırı şeylerin peşine düşmüş.

 

Necm 25.Ahiret de dünya da Allah'ındır (öncesi de sonrası da Allah'ındır).
Beynimiz, aklımız her şey Allah'a aittir. Erkek de dişi de Allah'a aittir,
Öncesi = Pre-Synapse ve sonrası = Post-Synapse hepsi Allah'ındır

 

Necm 26.Göklerde nice melekler var ki, Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin vermesi dışında onların şefaatleri hiçbir yarar sağlamaz.  
Göklerdeki Melekler = Beyindeki Nöronlar :  Allah dilemedikçe nöronlar doğru bağlantı/iletişim kuramaz ve hiç kimse doğruyu/gerçeği anlayamaz. Nasıl bağlantı kurduklarını görelim ve "kader ağlarını örüyordu" ne demek anlamaya çalışalım.

Necm 49. Şi'ra(yıldızı)nın da Rabbi O'dur.

Şira yıldızı = Sirius Yıldızı "Bilinçlenmenin yıldızı" olarak bilinir ve bu haliyle de ancak ve ancak Allah sayesinde bilinç sahibi olduğumuza işaret eder. Bilinç ise nöronlar sayesinde olur ve bunu sağlayan nöron(lar)ın yönetimi de Allah'a aittir. O dilemedikçe biz bilemeyiz.

Ayet 49 = 7 Gök, 7 algı seviyesi, 72 Üst Akıl, Bilinç Üstü.

 

Meleklerin nöronlar olduğunu burada anlatmıştım:
MELEKLERİ TANIYALIM: üç kanatlı melek ne demek?

Scientists Monitor Brains Replaying Memories in Real Time

 

GÖRDÜKLERİMİZİN BEYNİMİZDE ANALİZ EDİLİP TANINMASI SÜRECİ

MEVA Son Cennet Bahçesinde... Cennet Ağaçlarından bir bahçe, koru

 

SİDREYİ KAPSIYOR/KUŞATIYORDU KAPSAYAN -
TANIMA/KARAR/GERÇEKLİĞİNE İNANMAK 

 

BÜTÜN BU BENZERLİKLER, GERÇEK MODERN BİLİMİN TEŞBİH SANATIYLA EN GÜZEL ŞEKİLDE KURAN'DA ANLATILDIĞINA KANIT DEĞİL MİDİR?

 

  
13576 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam954
Toplam Ziyaret1162529
Linkler