• KURAN'DA MİKROSKOBİK & KOZMOLOJİK BİLGİLER
  • gereçler: bilim sağduyu bilgi inanç vicdan akıl adil sabır özgürlük
  • Bilim Işığın, Gölgen Cehaletin.
  • Kaçamayacaksın ışıktan, Gölgen ortaya çıkacak
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100079071813049
 • https://www.twitter.com/@asronspace
 • https://www.instagram.com/kilavuzoglu.mustafa/
 • https://www.youtube.com/channel/UCFVG7clKZdbDuVuLZ3T68jA
Böyle bir Dua

Euzü billahi mineşşeytani râcim. BismillahirRahmanirRahim.

Rabbim Allah, La İlahe İllallah, Allahu  Ekber. Her türlü eksikten, noksandan, kusurdan, ihtiyaçtan ıraksın, münezzehsin, eksiksiz kusursuz mükemmel Süphan olansın. Tüm kainatı yeri ve gökleri ve arasındakileri altı günde hiç bir yorgunuk bilmeden, ilmiyle kuvvetiyle eksiksik, kusursuz ve mükemmel şekilde yoktan var eden, yaratan, her şeyi ilmiyle kuşatarak yüce arşa istiva ederek oradan adaletle, hakkaniyetle ve dilediğince emir hüküm karar vererek ve bunlara kimseyi ortak etmeden her şeyi, hepimizi yöneten, hükmeden, gözeten, muhafaza edip sürdürensin. Bütün iş ve oluşu çekip çeviren, her iş ve oluşun önü, sonu ve öncesi sonrası ve başlatanı biteni sensin, her iş ve oluş sende başlar ve sende biter Rabbim.

Her şeyi yaratan, yöneten, her şeyi koruyan, muhafaza eden, sürdüren, her şeyin sahibi sensin Rabbim. Haliksin, Maliksin. Her şey senin emrin, iznin, bilgin, planın, dileğin dahilinde ve doğrultusunda, ol demenle olur, gerçekleşir, vücut bulur. Sen en yüce makamın Arşın sahibisin, kudreti sonsuz olansın, her şeye gücü yetensin, her şeye kadirsin, Her şeyi bilensin Rabbim. La ilahe illallah, elhamdülillah, subhan Allah, aziz Allah, Allahu Ekber.

Sübhansın, Ganisin, Ahadsın Samet’sin. Her türlü eksikten, noksandan kusurdan ve ihtiyaçtan uzaksın, münezzehsin. Tamsın, teksin, birsin, bütünsün, kâfisin. 

 Eksiksiz, mutlak tam mükemmel olansın. Bütün yarattıkları da eksiksiz kusursuz mükemmel olansın, neylerse güzel eyleyensin Rabbim. Sen bütün kainatı, hepimizi, herşeyi 6 günde, aşamada, bölümde hiç bir yorgunluk bilmeden ilmiyle kuvvetiyle yoktan vareden, eksiksiz kusursuz mükemmel şekilde yaratansın. Herşeyi ilmiyle kuşatarak yüce arşa istiva eden ve oradan adaletle hakkaniyetle ve dilediğince emir hüküm karar vererek ve bunlara kimseyi ortak etmeden, her şeyi, hepimizi yöneten, hükmeden, kontrol eden gözetleyen, koruyan muhafaza eden sürdüren, her an her şeyi gören bilen duyan, işiten, her an her şeyden haberdar olansın. Her an her yerde bulunan, her şeyi kavrayan kapsayan genişleten, her şeyde beliren ve her şeyde gizli olansın. Bütün iş ve oluşu çekip çevien, her iş ve oluşun önü sonu, öncesi sonrası, başlatanı bitireni sensin Rabbim. Hepimizi sen yarattın, hepimiz sana döneceğiz.

Verdiğin nimetler için, rahmetin için, her türlü yardım ve desteğin için sana sonsuz şükürler olsun. Bize lütfettiğin temiz ve helal rızıklar, meyveler, binekler, hayvanlar, araçlar gereçler, vasıtalar için de sana şükürler olsun. 

Yardımını, desteğini bizden esirgeme Allah’ım. İlmimizi arttır, imanımızı arttır. Bizi inananlara, hayırseverlere ve barışseverlere önderler kıl Rabbim.

Gireceğimiz her yere adaletle, dürüstlükle huzurla girmemize, çıkacağımız her yerden de adaletle dürüstlükle huzurla çıkmamıza emir ve izin ver, yardımını desteğini bizden esirgeme Allah’ım.

Güzel sözü ve güzel tavrı ile düşmanı bile dost edenlerin seviyesine yükselt bizi.

Şifanı bizden esirgeme Rabbim, sağlıklı ve huzurlu olmamıza ve sağlıklı huzurlu kalmamıza yardımcı ol, izin ver. Amin.

Tüm kâinatı, uzayı, asrı, zamanı, mekânı, varlığı, hayatı, yeri ve gökleri ve arasındakileri ve her şeyi yaratan, üzerlerine hakimiyet kuran, işi oluşu mutlak adaletle çekip çeviren mutlak hâkim, malik, melik, tek tanrı tek ilah sensin. Başka tanrı, başka ilah yok. Teksin, birsin, eşin ortağın yok, eşsizsin dengin yok, öncen yok sonran yok, sürekli var olansın, doğmadın, doğurmadın, çocuk edinmedin acizlikten eş, dost edinmedin Rabbim.

Önceyi, sonrayı, olmuşu olacağı, içimizdekini dışımızdakini, görüneni görünmeyeni, aydınlıktakini karanlıktakini, her şeyi gören, bilen, duyan işiten, her an her şeyden haberdar olansın Allah’ım. Ne bir zerre ne de daha küçük hiçbir şey, yerin dibinde de olsa, denizin dibinde de olsa, taşın altında, kayanın ardında da olsa, uzayın en uzak en karanlık köşesinde de olsa senden gizli kalmaz, onu dilediğin anda dilediğin yerde ortaya çıkaransın Allah'ım. Senin için uzak, yakın, aydınlık, karanlık, dip köşe bucak yoktur. Sen her an her yerde olan, her şeyi duyan işiten bilen haberdar olansın. Dilediğini dilediğin anda dilediğin yerde ortaya çıkarabilensin. Sadece ol demen yeterlidir Allah'ım.

Sen bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ol dersin ve o olur Allah’ım. Senin olmasını dilediğin bir şeyin önüne geçip engelleyecek güç yoktur. Olmasını istemediğin bir şeyi ise yapabilecek güç yoktur Allah’ım. Emir, hüküm karar senindir ve sen bunlara kimseyi ortak etmeyensin.

Sübhansın, Ganisin, Ahadsın Samet’sin. Her türlü eksikten, noksandan kusurdan ve ihtiyaçtan uzaksın. Tamsın, teksin, birsin, bütünsün, kâfisin. Tüm yarattıkları da eksiksiz kusursuz mükemmel olansın. Kâinatı da hiçbir yorgunluk bilmeden eksiksiz kusursuz mükemmel şekilde ilmiyle yoktan yaratmış olansın. Neylerse güzel eyleyensin Allah’ım.

Rahmansın, rahimsin, sonsuz rahmeti yaradan, muhafaza eden, onu yayan, dağıtan rızıklandıran Rezzak olan sensin.

Gaffur’sun, affüvsün. Koruyan kollayansın. Bağışlayan affedensin. Merhameti şefkati sonsuz olansın.

Adilsin, adalet din gününün sahibisin. Adaleti kesin ve keskin olan, onu yayan dağıtan sağlayan sensin.

Allahsın Rahmansın Rahimsin, …. Tüm mutlak güzel ve doğru hak sıfatların mutlak sahibisin Allah'ım.

Her şeye gücü yetensin, her şeye kadirsin. Her şeyden haberdarsın, habirsin. Her şeyi duyan işitensin, semisin. Sonsuz mülkün sahibisin, maliksin. Şanı yüce olansın. Yerde ve göklerde ve aralarında ne varsa her şey seni anar, seni zikreder. Esmail hüsna, bütün güzel isimler sana layıktır. İyi, doğru, güzel, hoş bütün nitelikler mutlak haliyle sende mevcuttur.

Duaları duyan, işiten, olmalarına gerçekleşmelerine emir ve izin verensin. Dilediğinin malını, mülkünü, rızkını dilediğince artıran, bollaştıransın. Hastalıkla, sağlıkla, bollukla, kıtlıkla, zenginlikle, fakirlikle, Her türlü duyusal ve duygusal soru ve sorunlarsa deneyensin, sınayansın. Mallardan canlardan evlatlardan eksiltmelerle de sınayansın. İblisin ordularıyla, insanlarla, cinlerle, şeytanlarla, her şeyle sınayansın.

Bir tek sana kulluk ederim, senden medet umar, sana dua eder, senden af dilerim. Seni över yüceltirim, sana şükrederim. Sana boyun eğer, sana secde ederim. Senden çekinirim, senden sakınırım. Sana güvenir, sana sığınırım Rabbim.

Başta annem ve babam olmak üzere, büyükannelerimin, büyükbabalarımın ve onlardan gelip de ebediyetine aldıklarının ve sevdiklerimden, inanan iyilerden ebediyetine aldıklarının hepsini eş, çocuk aile ve soylarının tüm günahlarını affet, bağışla. Onları huzuruna, birliğine, rahmetine cennetine, hizmetine kabul eyle. Ruhlarına el Fatiha...

Her türlü kazadan beladan hastalıktan sihirden büyüden hasetçiden kıskançlıktan, üfürükçüden, İblisin ve ordularının, insanların cinlerin şeytanların ve bütün yarattıklarının şerrinden bir tek sana sığınırım Allah’ım. Beni ve eşimi ve çocuklarımı tüm bunlardan koru kolla Allah’ım. Başta Beni ve eşimi ve çocuklarımı, kardeşlerimi ve onların eşlerini ve çocuklarını, sevdiklerimi ve beni sevenleri ve inanan iyilerin hepsini eşleri çocukları aileleriyle, soylarıyla birlikte koru, kolla. Hepimizin sevgi, saygı, sağlık, huzur içinde iyi ahlaklı olarak, adaletle hakkaniyetle dürüstçe, güvenle özgürce barış içinde, senin doğru hak yolunda, sana layık halifeler olarak yaşamamıza emir ve izin ver.

Bizi affet, günahlarımızı bağışla. Nurunla ilhamınla yolumuzu aydınlat. Bundan sonra olabilecek küçük günahlarımızı da affet Allah’ım. Sen ayıpları örten çirkinlikleri kapatansın, affı geniş olan Affüv’sün. Büyük günahlara karşı tüm nebi ve resullerine vermiş olduğun desteği bizden esirgeme Allah’ım. Işığından, ilhamından, ilminden, kudretinden, nurundan, hikmetinden sebeplerinden her türlü desteğinle hem büyük günahlara karşı gelmemize hem kötülere, zalimlere, kafirlere, cahillere ve her türlü engele karşı gkoyup galip gelerek, başta zenginlere olmak üzere imkanı olanlara   infak ettirerek ve kendimiz de imkanımız oldukça infak ederek, böylece sorumlu olduğumuz her yerde adaleti ve barışı sağlamamıza izin ver, yardımını desteğini bizden esirgeme, bizi yönelt ve yönet Allah’ım. Işığınla nurunla ilhamında ruhunla bize kılavuz ol, bizi senin doğru hak yoluna ilet ve o yolda ilerlememize izin ver ve destek ol Allah’ım. Allah’ım, bu desteğinle hem büyük günahlara karşı koymamıza ve senin doğru hak yolunda sana layık halifeler olarak yaşamamıza hem kötülere karşı koymamıza hem de zenginlere infak ettirerek adaleti hakkaniyeti ve barışı sağlamamıza, sorumlu olduğumuz her yerde aç açıkta, yolda susuz köle hiç kimse, hiç bir şey kalmadan hepimizin herkesin, sevgi saygı sağlık huzur içinde, barış içinde özgürce senin doğru hak yolunda yaşamasını sağlamamıza izin ver, yardımı desteğini esirgeme Allah'ım.

Çocuklarımın her biri sağlık huzur içinde en az 40 yaşlarına gelene kadar, benim ve annelerinin de sağlık huzur içinde yaşamamıza emir ve izin ver.

Senin doğru hak yolunda sana layık halifeler, kullar olmamıza, o yolda ilerleyerek nihayetinde cennetine ermemize emir ve izin ver, destek ol. Hem bu dünyanın nimet ve tatlarına senin hak ölçülerinde varmamıza, hem nihayetinde cennetine ulaşmamıza, en yakınında hizmetine girmemize emir ve izin ver.

İyi olmamıza, iyilik yapmamıza, iyilik yapacak konumda bulunmamıza emir ve izin ver. Sesimizin sözümüzün yazılarımızın hareket ve tavırlarımızın ve düşüncelerimizin iyi hoş doğru güzel anlamlı manalı olumlu ve adil olmalarına emir ve izin ver Allah'ım.

Yollarımızı açık olmasına, istediğimiz yerlere, hayırlı hedeflerimize hızlı, huzurlu, güvenli şekilde ulaşmamıza emir ve izin ver.

Sevgi, saygı, sağlık, huzur içinde, genç, dinç, güzel olarak, iyi ahlaklı olarak, geniş ferah mekanlarında, sonsuz rahmetinden en temizlerinle rızıklanarak yaşamamıza emir ve izin ver.

Her şeyi kolayca anlayıp öğrenmemize, bilip hatırlamamıza, çözüp üstesinden gelmemize emir ve izin ver. İlmimizin bilgimizin görgü ve kültürümüzüm artmasına bollaşmasına, her şeyi kolayca anlayıp öğrenmemize, çözüp üstesinden gelmemize izin ver Allah’ım. Güçlü, kudretli olmamıza, bizi ilgilendiren her şeyi duymamıza, haberdar olmamıza Sırlarımızı her şeyi bilen senin yanında sadece ve sadece kendimizin bilmesine emir ve izin ver.

Biz ancak senin müsaade ettiğin kadarını biliriz, sen cimri olmayansın, gayb konusunda da cimri değilsin Allah’ım.

Bizim zeki, çalışkan, başarılı, hoşgörülü, iyi niyetli, sevilen, sayılan, sevgili, saygılı, yüksek iradeli, cesur, adil, sabırlı, sakin ve alçak gönüllü hayırseverler ve barışseverler olmamıza emir ve izin ver, yardımını esirgeme.

İyi olmamıza, iyilik yapmamıza, iyilik yapacak konumda bulunmamıza, Sesimizin, sözümüzün, yazılarımızın, nağmelerimizin, hareket ve tavırlarımızın ve düşüncelerimizin iyi, hoş, doğru, güzel, anlamlı ve manalı, olumlu ve adil olmasına emir ve izin ver.

Sen dilediğinin malını, mülkünü, rızkını dilediğince artıran, bollaştıransın. Bizim de maddi manevi senden başka kimseye muhtaç olmadan varlığımızı sürdürmemize emir ve izin ver.

Genç ve güzel görünmemize, dinç olmamıza ve dinç kalmamıza emir ve izin ver.

Şifanı bizden esirgeme, şifa bulmamıza, sağlıklı ve huzurlu olmamıza ve öyle kalmamıza emir ve izin ver.

Her gece kolay ve hızlı şekilde uykuya dalmamıza, rahat, huzurlu, yeterli uykular uyumamıza emir ve izin ver.

Sen duaları duyan işiten kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle, olmalarını dile, ol de olsunlar Allah’ım. Sen bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ol demen yeter ve o hemen olur. Olmasını dilediğin bir şeyin önüne geçip engelleyecek güç yoktur. Olmasını istemediğin bir şeyi ise yapabilecek güç yoktur. Emir hüküm karar senindir ve sen bunlara kimseyi ortak etmeyensin Allah’ım. Varlığına, birliğine, merhametine şefkatine, adaletine, rahmetine, nimetlerine, ilmine, kudretine, ışığına ilhamına nuruna, hikmetine sebeplerine, yardımına desteğine, affına ve  lütfuna sonsuz şükürler olsun Allah’ım.

Sen dilemezsen, biz dileyemeyiz Allah’ım, bunları dilemiş olmama müsaade ettiğin için de sana sonsuz şükürler olsun Allah’ım.

Verdiğin nimetler için, rahmetin için sana sonsuz şükürler olsun.

La ilahe illallah, elhamdülillah, subhan Allah, aziz Allah, Alla hu Ekber, BismillahirRahmanirRahim.

 

 

 

  
1488 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam884
Toplam Ziyaret1162459
Linkler